Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 18 april 2018

Leefbaar vraagt debat aan over ernstige misstanden in De Leeuwenhoek


Leefbaar Rotterdam-raadsleden Michel van Elck en Caroline Aafjes hebben een debat aangevraagd over ernstige misstanden in verpleeghuis De Leeuwenhoek van Humanitas. In het afgelopen jaar zijn diverse bewoners door verzorgend personeel en medebewoners mishandeld. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. “We zijn geschokt. Ouderen moeten in een verpleeghuis veilig en waardig verzorgd worden”, aldus Van Elck.

Het onderzoek van Trouw baseert zich op meldingen van klokkenluiders, verklaringen van familieleden, interne stukken, foto’s en onderzoek door twee ouderenpsychologen. De mishandelingen zouden variëren van schreeuwen en scheldpartijen tot het onthouden van medicijnen en fysiek geweld met lichamelijk letsel tot gevolg. Ook zouden de bewoners bestolen worden.

Volgens Humanitas-bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk worden de misstanden groter gemaakt en zouden de omgangsvormen in het verpleeghuis ruwer zijn vanwege het multiculturele karakter. “Kijk je er met een Antilliaanse bril naar, dan vraag je je af: wat is het probleem?”, aldus de bestuursvoorzitter. “Een buitengewoon vreemde verklaring” vindt Van Elck. “In elk land is het normaal dat je respect hebt voor ouderen. In Nederland is dat zeker het geval. Laat dat de maatstaf zijn en blijven!”

Van Elck en Aafjes hebben een debat aangevraagd over de onthutsende situatie binnen het verpleeghuis. Ze willen dat de gemeente in samenwerking met minister Hugo de Jonge actie onderneemt om dergelijke misstanden beter aan te pakken. Van Elck: “Op verzoek van Leefbaar Rotterdam zijn er in de afgelopen bestuursperiode veiligheidsofficieren ouderenzorg aangesteld en is er een waarschuwingsregister ingesteld. Die instrumenten kunnen mogelijk een rol spelen in de aanpak van deze misstanden.” 

De debataanvraag wordt ondersteund door de PvdA en SP Rotterdam.

Zie ook:
- Woede over klappen in verpleeghuis: ‘Dit kan echt niet’

Dossier: Caroline Aafjes-van Aalst

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws