Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 25 september 2020

Leefbaar verwijt wethouder Moti werkweigering


Bron: Dagblad010

Leefbaar Rotterdam vindt het onverantwoordelijk dat de Rotterdamse wethouder Moti ervoor kiest om drie miljoen euro gemeenschapsgeld uit te geven aan het initiatiefvoorstel ‘Werkbonus. Werken moet lonen’ op basis van een incomplete analyse, waarbij alleen de ‘succesverhalen’ zijn meegenomen en niet de onderzoeken waarbij de negatieve implicaties benoemd worden.

Raadslid Jami neemt dit Moti kwalijk en zegt dat dit ‘’een typisch geval van cherry picking is en een vorm van werkweigering van een bestuurder die verantwoordelijk is voor een objectieve afweging van voor- en nadelen.’’

Leefbaar Rotterdam ziet weinig in dit voorstel en per saldo meer nadelen dan voordelen. ‘’Bovendien is het niet zeker wat de implicaties van de coronacrisis voor gevolgen hebben voor een dergelijk plan. Tijdens de commissievergadering zijn de slechte ervaringen in Den Bosch besproken. Tot onze verbazing was de wethouder er niet inhoudelijk van op de hoogte en vond hij die ook niet ‘relevant. Terwijl in en Bosch is gebleken dat de werkbonus geen significante doorstroming naar werk heeft opgeleverd. In Amsterdam wel, dus kijkt Moti alleen naar Amsterdam’’, aldus Jami, die vindt dat dit niet kan.

Laatste nieuws