Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 23 februari 2017

Leefbaar: vergroten tevredenheid huishoudelijke verzorging


Leefbaar Rotterdam wil dat er meer aandacht komt voor de klanttevredenheid van huishoudelijke verzorging. Daartoe diende Leefbaar-raadslid Michel van Elck vandaag in de gemeenteraad vijf voorstellen in. Zo kunnen ontevreden cliënten een stemkastje krijgen waarmee zij wekelijks een cijfer kunnen geven over hun tevredenheid over (de hoeveelheid) geboden ondersteuning.

Ruimte voor verbetering
De helft van de veertig door de Rekenkamer geïnterviewde cliënten gaf aan ontevreden te zijn over de duur van de ondersteuning en hoe schoon hun huis is. Dit in tegenstelling tot eerdere onderzoeken vanuit de gemeente zelf waar de klanttevredenheid veel en veel hoger lag. Van Elck gaf vandaag bij de bespreking van het Rekenkamerrapport Huishoudelijke Verzorging in de gemeenteraad aan niet tevreden te zijn over de uitkomsten van het rapport. “Dat is zeker niet goed en daar moet verbetering in komen”, aldus van Elck.  Bovenop de aanbevelingen vanuit de Rekenkamer kwam hij met vijf aanvullende voorstellen om een lans te breken voor ouderen en hulpbehoevenden.

Stemkast
Eén van de voorstellen is een ‘stemkast’ waarmee cliënten die ontevreden zijn over de huishoudelijke verzorging, wekelijks een klanttevredenheidscijfer kunnen geven over de geboden ondersteuning. Van Elck: “Klanttevredenheid in de ouderenzorg staat voor Leefbaar hoog in het vaandel. Door de stemkast kan de zorgaanbieder en/of gemeente verbeteracties inzetten en is heel snel inzichtelijk of de aanpassingen ook helpen”.

Lekeninspecteurs
Van Elck pleitte ook voor de inzet van lekeninspecteurs (cliënten, familie en mantelzorgers) die samen met professionele zorginspecteurs controles uitvoeren op de kwaliteit van de huishoudelijke verzorging. Op die manier kan ook vanuit een andere invalshoek de kwaliteit worden beoordeeld en de klanttevredenheid worden vergoot. “Deze mensen weten als ervaringsdeskundige als geen ander waar men op moet letten. Hun expertise moet dan ook ingezet worden”, aldus Van Elck.

Pro-actieve houding vanuit de gemeente
Van Elck diende ook een motie in om proactief vanuit de gemeente naar Rotterdammers te communiceren hoe huishoudelijke ondersteuning aangevraagd/gewijzigd kan worden; met wie contact opgenomen kan worden als de zorg als onvoldoende wordt ervaren en wat de mogelijkheden zijn van herindicatie en beroep. “Een open houding wekt vertrouwen. Iedereen in Rotterdam krijgt de zorg die benodigd is, waarbij indicaties nooit en te nimmer financieel gedreven zijn. Dat moet het stadsbestuur blijven uitstralen”, aldus van Elck.

Daarnaast wil Van Elck dat klanttevredenheidscijfers van zorgaanbieders op de gemeentelijke website geplaatst worden, zodat Rotterdammers dit bij de keuze voor een zorgaanbieder kunnen laten meewegen. En wil hij dat er meer gebruik gemaakt kan gaan worden van de huishoudelijke hulp-toelage waarmee cliënten voor vijf euro per uur huishoudelijke verzorging kunnen inkopen.

Zie ook:
- ’Zorgcontrole ook door familieleden’ (Telegraaf, 23 februari 2017)

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws