Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 16 maart 2017

Leefbaar: Turkse consul uitzetten en consulaat sluiten


Leefbaar Rotterdam wil dat de Turkse consul-generaal het land wordt uitgezet en het Turks consulaat in Rotterdam wordt gesloten. Verder moeten alle moskee-internaten worden gesloten en moet de gemeente stoppen met gesprekken met Turkse belangenorganisaties. Die aanbevelingen deed de partij vandaag in het debat over de Turkijerel afgelopen weekend.

Mislukte integratie
Volgens Leefbaar Rotterdam is de Turkijerel, die zaterdagavond escaleerde aan de Westblaak, een gevolg van veertig jaar mislukt integratiebeleid. Fractievoorzitter Ronald Buijt: “Het draait hier natuurlijk niet om een geïsoleerd incident. De kern van het debat is de mislukte integratie van een groot deel van de Turkse gemeenschap in onze stad. Zaterdag gaf opnieuw een ontluisterend inkijkje. Honderden “Allahu Akbar” scanderende en in rood getooide Turken, die voor zover ze überhaupt Nederlands spraken, Nederlanders als “jullie aanduiden. Die Nederlands gezag niet erkennen, maar in het gelid springen als een dictator drieduizend kilometer verderop met zijn vingers knipt. Voor ons is dit geen verrassing, maar slechts een wrange bevestiging van wat wij al jaren betogen.”

Het roer moet om
Leefbaar Rotterdam vindt dat het roer om moet. “We moeten ophouden mensen als Nederlander te beschouwen die zichzelf niet als Nederlander zien. Ook moeten we de ijzeren greep van het Turkse regime op de Turkse gemeenschap in Rotterdam doorbreken” zei Buijt tijdens het raadsdebat, die daarmee een eerder voorstel in de strijd wierp van fractiegenoot en integratiewoordvoerder Tanya Hoogwerf.

Om dit te bewerkstelligen wil Leefbaar Rotterdam dat de gemeente bij het Rijk aandringt op het terugsturen van de Turkse consul, die de stad met zijn leugens richting de burgemeester in chaos heeft gestort. Maar ook moet de gemeente uitspreken de aanwezigheid van het Turks consulaat in Rotterdam onwenselijk te vinden. Daarnaast moet opnieuw worden bekeken of de moskee-internaten in de stad gesloten kunnen worden. Tot slot moet de gemeente stoppen met gesprekken met Turkse belangenorganisaties, waaronder Diyanet. Buijt: “We moeten erkennen dat zij geen deel van de oplossing, maar onderdeel van het probleem vormen. Behandel hen ook als zodanig.”

Zie ook:
- Turkse regering moet campagne voeren in Turkije, niet hier!
- Leefbaar: hak lange arm van Ankara af!
- Leefbaar: Integratie Turkse Rotterdammers mislukt

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Dossier: Islam

Laatste nieuws