Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 14 oktober 2020

Leefbaar steunt verzoek Maasstadziekenhuis om hulp Defensie


Bron: Dagblad010

Het Maasstad Ziekenhuis kampt met bijna een verdubbeling van het ziekteverzuim en de reguliere zorg is er met ruim éénderde afgeschaald. Inmiddels hebben ruim honderd personeelsleden van dit ziekenhuis corona onder hun leden, waardoor Leefbaar Rotterdam het niet zo verwonderlijk vindt dat de directie van het Maasstad Ziekenhuis ondersteuning heeft gevraagd van het medisch personeel van Defensie en privéklinieken.

Raadslid Caroline Aafjes – van Aalst wil daarom ook een specifieke situatieschets met betrekking tot de personeelstekorten in andere Rotterdamse ziekenhuizen, zodat alle noodoproepen goed kunnen worden gecoördineerd. Ze is bovendien benieuwd naar de acties die zorgwethouder De Langen inmiddels heeft ondernomen.

‘’We moeten ervoor waken dat zo min mogelijk levensjaren – zowel op het vlak van Coronagerelateerde als reguliere zorg – verloren gaan. Operaties in de reguliere zorg zijn meermaals gecanceld en de spoedeisende hulp is al tweemaal gesloten. Een meer nijpende situatie dan nu is bijna niet voor te stellen’’, schrijft het Leefbaar-raadslid aan De Langen met het dringende verzoek haar voor 1 november te antwoorden.

Laatste nieuws