Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 23 mei 2019

Leefbaar Rotterdam zet vol in op mobiliteit voor de Rotterdammers!
Afgelopen week werden verschillende mobiliteitsvraagstukken besproken door de Rotterdamse gemeenteraad. De ‘strategische agenda van de Metropool Regio Rotterdam Den Haag’ (MRDH) en de nieuwe ‘Rotterdamse Mobiliteits Aanpak’ (RMA), die respectievelijk het OV en de verkeersdoorstroom van de stad in de nabije toekomst regelen, passeerden de revue. Leefbaar Rotterdam had na aanleiding van deze stukken een aantal kritische vragen.

Automobilist delft het onderspit
Zo wordt in de RMA duidelijk dat het college voornemens is om het autoverkeer door, en daarmee binnen, de stad nog meer te reduceren. Daarnaast concludeert Leefbaar Rotterdam dat het fijnmazige OV, zowel in kwaliteit als in kwantiteit, per jaar aan het afnemen is. Dit tezamen vormt volgens Leefbaar Rotterdam een onwenselijke situatie voor mensen die vanwege allerhande redenen (vanwege beroep of onderneming, lichamelijke situatie etc.) niet in staat zijn om andere vervoersmiddelen dan de auto te kiezen.

Behoud van buslijnen
Dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het OV aan het afnemen is, valt terug te zien in de dienstregelingen die door MRDH vastgesteld zijn. Zo dreigde buslijn 47 (Noordereiland) te worden beperkt en dreigde buslijn 174 (Hillegersberg – Schiebroek) helemaal weg te vallen. Een drama voor (regelmatige) gebruikers van deze buslijnen. Om deze problemen het hoofd te bieden, diende Leefbaar Rotterdam raadslid Robert Simons een motie in. Met deze motie moet voorkomen worden dat de mobiliteit van vele inwoners verslechterd. Ook dient deze motie ervoor te zorgen dat, in het geval van reductie van buslijn 47, er voor een passend alternatief wordt gezorgd.

Goed resultaat
De raadsvergadering eindigde met goed nieuws. De motie werd breed gedragen en aangenomen. Hierdoor zijn gebruikers van zowel buslijn 47 als 174 verzekerd van een goede aansluiting op het OV-netwerk. Ook zal door deze motie kleinschalig OV in IJsselmonde gerealiseerd worden, een prachtig resultaat voor de inwoners. Indiener Robert Simons is blij met het resultaat: “Door het aannemen van deze motie hoeven we niet te rekenen op vage plannen, maar op concrete maatregelen voor efficiënt en kleinschalig OV in een aantal wijken.”

Laatste nieuws