Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 20 juni 2014

Leefbaar Rotterdam wil hardere aanpak pesten


Leefbaar Rotterdam-raadslid Ronald Buijt heeft aan het stadsbestuur vragen gesteld over het pesten van een leerlinge van het Thorbecke College. Aanleiding hiervoor is een schokkend internetfilmpje waarin de leerlinge wordt mishandeld door een medeleerling.

Laffe mishandeling
In het filmpje, dat zich eerder deze week op internet verspreidde, is vastgelegd hoe de 15-jarige leerlinge van het Thorbecke College genadeloos en op laffe wijze van achteren wordt aangevallen en getrapt door een medeleerling. Het dieptepunt van de toetakeling is een gerichte trap in haar nek terwijl zij weerloos op de grond ligt. Terwijl omstanders het zinloze geweld filmen, grijpt verder niemand in. Een filmpje waar Leefbaar Rotterdam met afschuw naar heeft gekeken.

Al langer pesterijen
Later wordt duidelijk dat de leerlinge niet alleen fysieke klachten aan de aanval heeft overgehouden, maar de emotionele schade nog veel groter is. Ze is slachtoffer van anderhalf jaar lange pesterijen, zo blijkt uit een reactie op de website van RTV Rijnmond. Om actie tegen het pesten te ondernemen hebben haar moeder en zijzelf meerdere malen bij de school en zelfs Jeugdzorg aan de bel getrokken, maar onvoldoende steun ervaren. Volgens de directrice van het Thorbecke College was al wel bekend dat er pesterijen plaatsvonden, maar was de mishandeling niet te voorkomen.

‘Afrekenen met halfslachtige aanpak’
Leefbaar Rotterdam vindt de situatie op het Thorbecke College onuitstaanbaar. Leefbaar Rotterdam-raadslid Ronald Buijt: “Slachtoffers van pesten en geweld moeten erop kunnen rekenen dat schoolbesturen, maar ook de gemeente, als één blok achter hen staan. Het moet dan ook onmiddellijk afgelopen zijn met de halfslachtige aanpak van dit soort verderfelijke praktijken.” Het stemt hem positief dat wethouder De Jonge (onderwijs) adequaat heeft gereageerd door vandaag in dagblad Metro aan te geven de mishandeling tot op de bodem uit te willen zoeken. Wel geeft Buijt aan het van belang te vinden dat er niet alleen wordt onderzocht, maar dat ook op brede schaal wordt overgaan tot daadkrachtig optreden. Hierbij denkt hij aan de invoering van tuchtscholen, zodat goedwillende leerlingen niet langer worden geconfronteerd met raddraaiers. Ook verzoekt hij het stadsbestuur om zo snel mogelijk met de schoolbesturen tot een keuzemenu van anti-pestprogramma’s te komen en een manier te vinden waarop scholen afgerekend kunnen worden op hun anti-pestbeleid.

Zie ook:
- Schriftelijke vragen pesten en geweld op scholen naar aanleiding mishandeling leerlinge Thorbecke College

Reacties:


Door DeKadt op 7:20 - Maandag, 23 juni 2014

Dit is wel zo’n verschrikkelijke gebeurtenis geweest, het is amper te bevatten. Gelukkig kan het meisje het navertellen. En hoe ze dat deed (interview op Rijnmond) was bewonderenswaardig. Hoe iemand van 15 zo duidelijk haar verhaal kon doen, wetende onder wat voor enorme stress en spanning zij staat, kan alleen maar bewondering opleveren. Ik heb met afschuw naar dat filmpje (op Dumpert) gekeken van deze weerzinwekkende daad. Het daarop opgenomen interview was grote klasse van haar.

De betreffende knaap is natuurlijk totaal van het padje. Die moet duidelijk lang in besloten therapie na eerst gestraft te worden. Voorts vraag ik mij in alle redelijkheid af wat er mis is bij die ouders. Dat joch had al een strafblad en in de buurt gevreesd. En dat dat schoolbestuur! Men kon er niets aan doen zegt men! Wat een gotspe. Als je hoort van dat meisje wat er zoal allemaal op die school gebeurd staan je oren te klapperen. Dat bestuur is geen knip voor de neus waard. Wat een schande.

We leven in een andere tijd akkoord. We hebben digitale media akkoord. We hebben mobiele communicatie in alle vormen akkoord. Maar als je als bestuur en als ouders zo verzaakt, dan moet je je kapot schamen. Zoals het nu gaat mag je je afvragen wat voor nieuwe generaties straks in de samenleving worden geslingerd. Daar zitten heel wat gestoorde en gebroken zieltjes bij. Met alle gevolgen van dien voor ons allemaal…


Door Henry Koster op 3:34 - Zaterdag, 21 juni 2014

Ik vraag mij ernstig af of deze gast nu is geschorst vanwege zijn daden of vanwege de imagoschade voor de school? Ik vrees het laatste aangezien het niet het enige ernstige voorval is. Wat een slappe generieke tekst op hun schoolwebsite “Beste ouders, leerlingen en andere lezers, Maandagmiddag heeft er een ernstig incident plaatsgevonden op straat bij de school. Het filmpje hiervan is veelvuldig verspreid via social media. Wij vinden het heel erg wat er met het meisje is gebeurd. Uiteraard nemen wij alle maatregelen die nodig zijn om de school voor alle leerlingen een veilige school te laten zijn.
Directie Thorbecke Voortgezet Onderwijs”

Ha ha “Uiteraard nemen wij alle maatregelen, bla bla bla” mosterd na de maaltijd. Kom op nou, meer discipline, zero tolerance en meer optredend handelen.


Door spangennees op 15:33 - Vrijdag, 20 juni 2014

Het eerste wat moet gebeuren is het ontslag van de directrice van deze school, wat is dit een dom figuur weg ermee

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Jeugd

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Laatste nieuws