Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 15 april 2013

Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA maken zich hard voor verlaging bouwleges


De afgelopen jaren zijn de bouwleges in Rotterdam fors gestegen. De bouwsector, die reeds in zwaar weer verkeert, ondervindt hier last van. Ondertussen kent Rotterdam een uitgebreide bouwopgave. Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA kaarten de hoogte van de bouwleges gezamenlijk aan in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur.

Deze week hebben de drie partijen overlegd met vertegenwoordigers van de bouwsector. De problemen die de sector ondervindt, komen in de eerste plaats uiteraard door de economische crisis. Maar ook de bouwleges in Rotterdam vormen een obstakel bij het uitvoeren van bouwprojecten waar de stad behoefte aan heeft. De bouwleges zijn in Rotterdam hoger dan in de andere drie grote steden. Tevens is onduidelijk hoe de hoogte van de bouwleges tot stand komt.

In de schriftelijke vragen wordt om een duidelijke analyse van de opbouw van het legesbedrag verzocht. Met deze analyse zal duidelijk worden waarom de leges in Rotterdam hoog zijn en kunnen keuzes gemaakt worden over hoe deze verlaagd kunnen worden. De partijen willen medio 2013, bij behandeling van de Kaderbrief, een besluit nemen over hoe moet worden omgegaan met de bouwleges.

Klik hier

om de schriftelijke vragen van Leefbaar Rotterdam, VVD en CDA te bekijken

Reacties:


Door Rotterdammer1980 op 11:27 - Donderdag, 20 juni 2013

Ik zag dat er nog geen antwoord was gekomen op jullie schriftelijke vragen.

Waar ik ook vooral moeite mee heb is de onderverdeling in categorien van de tarieven.

150.000 euro > 5025 euro > 3,35%
155.000 euro > 13.033 euro > 8,4%

Dit verschil kunnen ze nooit verantwoorden.


Door d j weisbeek op 13:06 - Dinsdag, 16 april 2013

In mijn opinie moeten gemeentelijke kosten naar de burger toe altijd kosten dekkend zijn zo ook de Bouwleges .

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws