Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 12 november 2020

Leefbaar Rotterdam trekt handen af van Warmtebedrijf


De uitkomsten van de raadsenquête over het warmtebedrijf waren duidelijk en gaven de gemeenteraad een aantal lessen mee. De inkt van het rapport van de raadsenquête is nog niet droog of het Rotterdamse stadsbestuur gaat weer over tot de orde van de dag. Het college vraagt de gemeenteraad om een scenario te kiezen voor de uitbreiding van het warmtenet, waarbij het voorkeursscenario is om een leiding te gaan aanleggen naar Leiden.

Het probleem is dat alle andere betrokken deelnemers voor dit scenario nog niet aan boord zijn. Eén van de lessen van de raadsenquête is: zorg ervoor dat je eerst zaken goed regelt en risico’s in beeld hebt, voordat je besluiten neemt! Leefbaar Rotterdam is niet tegen het gebruik van restwarmte, maar dan wel in Rotterdam en niet als leverancier voor de rest van de provincie Zuid-Holland.

Het huidige raadsvoorstel rommelt ons weer een nieuw scenario in, waarnaar onze opvolgers verwonderd zullen kijken. De huidige raad kijkt ook met verwondering naar de, in het verleden afgesloten, contracten van het warmtebedrijf, waarbij de gemeente Rotterdam de lasten draagt en de betrokken multinationals (Shell, AVR en Vattenfall) vooral de lusten. Leefbaar Rotterdam tekent op 12 november 2020 niet meer bij het kruisje.

Laatste nieuws