Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 04 september 2015

Leefbaar Rotterdam stuurt A13/A16 terug naar tekentafel


Deze week stuurde Leefbaar Rotterdam de huidige plannen voor de A13/A16 terug naar de tekentafel. Het beschikbare budget is veel te laag om te kunnen garanderen dat omwonenden geen last zullen hebben van de nieuwe weg. Een criterium dat voor Leefbaar Rotterdam altijd het belangrijkste onderdeel is geweest binnen het dossier.

Geen tweede Overschie
Leefbaar-raadslid Reinier de Jong vreest dat als de A13/A16 volgens de huidige plannen wordt aangelegd er in Ommoord een tweede Overschie gecreëerd zal worden: “Die weg leg je voor 100 jaar aan, dan willen we niet met een paar kwartjes worden afgescheept.” Ook stelt de Jong de onevenredige verdeling van de rijksgelden tussen projecten binnen en buiten Rotterdam aan de kaak: “Rotterdam heeft de haven, veel verkeer, we hebben het eigenlijk meeste van alles, maar het minste budget. Kijk eens wat die tunnel in Amsterdam gekost heeft.”

In gesprek met minister
Het overgrote deel van de andere partijen was het roerend met Leefbaar Rotterdam eens. Gezamenlijk hebben zij de wethouder de opdracht gegeven om met de minister in gesprek te gaan, voordat op 17 september in de gemeenteraad over de nieuwe snelweg gesproken wordt.

Dossier: Reinier de Jong

Dossier: Milieu / Duurzaamheid

STANDPUNT: Schoon en groen

Dossier: Verkeer en Vervoer

STANDPUNT: Bereikbaarheid

Laatste nieuws