Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 05 februari 2019

Leefbaar Rotterdam reageert op vertrek wethouder Visser


Leefbaar Rotterdam heeft kennisgenomen van het onvermijdelijke vertrek van D66-wethouder Adriaan Visser. De Leefbaar-fractie wil de vervolgstappen naar aanleiding van het lekken van geheime informatie inzake het Schiekadeblok door Visser in de gemeenteraad bespreken. Daarnaast moet een tijdelijke pas op de plaats worden gemaakt met betrekking tot de grote dossiers waarvoor Visser tot vandaag verantwoordelijk was.

Een heikel punt voor Leefbaar Rotterdam is het lekken van geheime collegestukken door Visser. Het lekken van dit soort informatie is strafbaar en alhoewel de wethouder reeds zijn ontslag heeft aangeboden is een vervolg op zijn plaats. Leefbaar Rotterdam meent dat het vertrouwen in het openbaar bestuur hierin de hoofdrol heeft en dringt, zonder aanzien des persoons, aan op een onderzoek. Ontslag of geen ontslag, het publieke vertrouwen in de politiek wordt zonder vervolgstappen enkel verder geschaad.

De gelekte informatie zorgt ook voor een praktisch probleem in de behandeling van het door de Rekenkamer gepubliceerde rapport over het Schiekadeblok. Visser deelde met de pers geheime informatie uit een collegevergadering en zette daarmee de gemeenteraad op een informatieachterstand. Leefbaar Rotterdam pleit voor het publiek maken van de door het college behandelde informatie inzake dit onderwerp om zo de raad, de pers en het publiek weer op gelijke score te zetten en de gedane schade deels te herstellen.

Daarnaast pleit Leefbaar Rotterdam voor een pas op de plaats in de dossiers van de voormalig wethouder Visser. Al komende woensdag staat een vergadering over het voor Visser fatale dossier op de rol en direct na het reeds aangevraagde spoeddebat van donderdag over de ontstane situatie, staat met het Warmtebedrijf wederom een complexe casus op de agenda. Omdat dit college geen wethouder heeft met de kennis om direct op deze dossiers in te springen lijkt een korte pauze op zijn plaats.

Aanstaande donderdag 7 februari gaat de gemeenteraad in debat over de vervolgstappen naar aanleiding van het vertrek van wethouder Visser.

Laatste nieuws