Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 04 november 2020

Leefbaar Rotterdam: Racismegeld naar politie


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman

Het extra geld dat is vrijgemaakt voor racismeaanpak in Rotterdam moet worden ingezet om het imago van de politie te versterken. Leefbaar Rotterdam wil de agenten er een hart mee onder de riem steken.

Dat probeerde de partij al eerder. Net voor het zomerreces werd bij de bespreking van het actieprogramma Integratie en Samenleven de motie ’Rotterdams politiekorps is niet racistisch’ echter verworpen door een raadsmeerderheid. Dit tot verbijstering van raadslid Tanya Hoogwerf. Toch probeert ze nogmaals de dienders vanuit het stadhuis een signaal te geven dat ze achter hen staat. Bij de behandeling van de begroting komt ze donderdag met een nieuwe motie getiteld ’Van racisme naar respect’.

Daarin roept ze het stadsbestuur op de 1,2 miljoen euro dat voor racisme-aanpak is vrijgemaakt in te zetten voor een publiekscampagne ’die het onmisbare en belangrijke werk van de politie verduidelijkt, waardoor het imago wordt versterkt en zij meer respect en vertrouwen krijgt binnen de samenleving’. De reden is voor haar simpel. „De focus is enorm verkeerd. Bij Black Lives Matter gaat iedereen vol gas mee, maar als een leraar in Parijs wordt afgeslacht of bij een kerk hoor je niemand. Alles wordt gepompt in diversiteit, alleen wordt dat op de verkeerde manier aangepakt.”

Ze legt uit: „Met deze aanpak wordt met hagel op een probleem geschoten, terwijl er veel duidelijkere en aanwijsbare vormen van discriminatie zijn die nu aangepakt moeten worden. Onze mannen en vrouwen bij de politie, die zich iedere dag inzetten voor onze veiligheid, worden vaak respectloos behandeld, uitgescholden en fysiek aangevallen.”

Daarom is het hard nodig de positie van de politie te verstevigen. „Zeker als een Marokkaanse rapper doodsbedreigingen krijgt nadat hij op social media het politiewerk op een positieve wijze in beeld brengt.”

Dan ziet ze het geld liever richting de politie gaan.

„In plaats van naar nog meer gesubsidieerde rotclubjes die met belastinggeld aangifte gaan doen tegen agenten. Daar zit het probleem. Door dat soort clubjes worden jongeren aangepraat dat ze gediscrimineerd worden.”

Laatste nieuws