Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 27 december 2019

Leefbaar Rotterdam: ook huishoudelijke hulp in hospice voor Rotterdammer aan einde van leven


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Adrianne de Koning.

Ernstig zieke Rotterdammers die het einde van hun leven in een hospice doorbrengen, moeten huishoudelijke hulp krijgen. Die oproep doet Leefbaar Rotterdam. ,,De hospice fungeert op dat moment als hun woning. De huishoudelijke hulp kan de vrijwilligers een steun in de rug geven’’, stelt Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes.

Volgens Aafjes bieden andere gemeenten in de buurt van Rotterdam deze huishoudelijke hulp vanuit de Wmo wél aan aan inwoners die in hun laatste levensfase naar een hospice gaan. ,,Als deze Rotterdammers thuis konden blijven, zouden zij wel recht hebben op deze hulp. Waarom nu niet? Zij verdienen deze hulp dubbel en dwars.’’

Vrijwilligers
Hospices draaien op professionals, maar ook op veel vrijwilligers. Dat een huishoudelijke hulp komt schoonmaken kan hen helpen, zo meent het Leefbaar-raadslid. Zij ging onlangs op bezoek bij Hospice de Liefde, die begin 2020 in boerderij De Kapelburg op het randje van de Rotterdamse Zuidwijk opengaat.

In deze oude boerderij, een rijksmonument, zijn zes kamers ingericht voor bewoners die zo ziek zijn dat zij binnen enkele dagen, weken of maanden sterven. ,,De verblijfsduur in deze huiselijke omgeving varieert van een dag tot meerdere maanden. Zware maanden, die in het teken staan van een waardig afscheid voor de bewoners en hun naasten en waarin afleiding door randzaken tot een minimum beperkt dient te worden.’’

Laatste nieuws