Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 03 april 2020

Leefbaar Rotterdam maakt zich ernstige zorgen over mogelijk ‘zoekgeraakte’ leerlingen


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Salwa van der Gaag

Nu leerlingen thuisonderwijs volgen en niet meer in de schoolbanken verschijnen, maken Nida, Denk en Leefbaar Rotterdam zich zorgen of alle kinderen wel in beeld blijven. De fracties hebben vragen gesteld aan het college en een debat aangevraagd met wethouder Kasmi.

De partijen willen van de wethouder weten hoeveel Rotterdamse leerlingen ‘kwijt’ zijn. Dit naar aanleiding van geluiden uit Den Haag, waar zo’n vierhonderd leerlingen van de radar zouden zijn verdwenen. ‘Ondanks dat zij thuis lessen hadden moeten volgen, is er niets meer van hen vernomen en zijn scholen er ondanks talloze pogingen niet in geslaagd om contact met hen of hun ouders te leggen’, schrijft raadslid Tanya Hoogwerf in een brief. Zij verzoekt het onderwerp op de agenda te laten zetten van de extra commissievergadering volgende week donderdag.

Veiligheid
Hoogwerf vreest voor onderwijsachterstanden, maar ook voor de veiligheid van deze leerlingen die wellicht in een instabiele thuissituatie zitten. Daarom vraagt de partij zich af of de leerplichtambtenaar hierbij betrokken wordt en of de gemeente actie onderneemt om ervoor te zorgen dat deze mogelijk ‘zoekgeraakte’ leerlingen weer in beeld komen. Denk vraagt om een plan van aanpak van het college en Nida maakt zich zorgen over de lange termijngevolgen voor de leerlingen met wie het nu niet lukt om in contact te komen.

Laatste nieuws