Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 13 juni 2017

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie starten alliantie


Leefbaar Rotterdam en het Forum voor Democratie starten een alliantie. De partijen willen de krachten op rechts bundelen en elkaar steunen in verkiezingstijd. “Onze visies voor een sterkere samenleving, zowel op lokaal als op landelijk niveau, hebben veel raakvlakken. Daarom geloven wij dat het beter is om de handen ineen te slaan in plaats van elkaar te beconcurreren. Dat zou alleen maar zorgen voor onnodige versplintering op rechts”, aldus partijvoorzitter Robert Simons.

De alliantie houdt in dat het Forum voor Democratie Leefbaar Rotterdam zal steunen bij de campagne voor de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 en dat Leefbaar Rotterdam het Forum voor Democratie zal steunen bij de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. Daarnaast spreken de partijen de intentie uit om deze samenwerking ook bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen voort te zetten.

Simons benadrukt dat de alliantie slechts een zakelijk bondgenootschap betekent. “Wij zijn een brede volkspartij van en voor de Rotterdammers en zullen dat ook altijd blijven. Hier wordt met een alliantie niet aan getornd.”

Uitgangspunten waarover de partijen het met elkaar eens zijn, zijn: zo min mogelijk zeggenschap vanuit Den Haag en al helemaal geen zeggenschap vanuit Brussel, minder bureaucratie, lagere belastingen, een direct gekozen burgemeester, gemeentelijke referenda over belangrijke onderwerpen (geen AZC’s zonder referendum), bescherming Nederlandse waarden, handhaving Nederlandse wetten en een harde aanpak van overlast en criminaliteit.

De alliantieverklaring wordt dinsdag 20 juni formeel voorgelegd aan de leden tijdens een extra ledenvergadering.

In de Telegraaf geven Joost Eerdmans (partijleider Leefbaar Rotterdam) en Thierry Baudet (partijleider Forum voor Democratie) vandaag een dubbelinterview over de alliantie.

Zie onderstaand de alliantieverklaring:

Laatste nieuws