Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 05 juli 2017

Leefbaar: plaats actuele wijkveiligheid online


Leefbaar Rotterdam wil dat Rotterdammers online kunnen zien hoe het met de actuele veiligheid in de wijk gesteld is. Dat voorstel doet Leefbaar-raadslid Lars Sörensen. Hij wil dat behalve actuele aangiftecijfers van woninginbraak ook aangiftecijfers van andere criminaliteit online inzichtelijk worden gemaakt.

In de meest ontwikkelde landen worden actuele veiligheidsgegevens online bijgehouden. In Nederland is er de website Misdaad in Kaart van de politie, die per postcode actuele cijfers laat zien van het aantal woninginbraken. De wijkveiligheidsprofielen van de gemeente bieden meer inzicht, maar zijn niet actueel.

Sörensen pleit er daarom voor om naast de inbraakcijfers ook andere aangiftecijfers van veel voorkomende criminaliteit als vernieling, diefstal en geweld online inzichtelijk te maken. Met die gegevens kunnen politici en professionals beter sturen op veiligheid.

“Voor Leefbaar Rotterdam staat een veilige stad op één. Daar hoort voor ons bij dat we een compleet en up to date overzicht hebben van wat er speelt op het gebied van de veiligheid in een wijk. Op die manier kunnen we sneller en effectiever optreden tegen criminaliteit”, aldus Sörensen.

Donderdag, bij de behandeling van de voorjaarsnota, stemt de gemeenteraad over het voorstel.

Dossier: Lars Sørensen

Dossier: Veiligheid

STANDPUNT: Veiligheid

Laatste nieuws