Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 16 september 2016

Leefbaar: maak sportclubs veilig voor homo’s


Het stadsbestuur gaat op verzoek van Leefbaar Rotterdam sportclubs nog nadrukkelijker wijzen op hun maatschappelijke plicht om homoseksuelen, biseksuelen en lesbiennes een veilige plek te bieden. Een voorstel daartoe van Leefbaar-raadslid Bart-Joost van Rij werd woensdag bij de bespreking van de Sportnota omarmd door wethouder Adriaan Visser (Sport en Cultuur). Een goede zaak, want in de sport valt voor homo’s nog veel te winnen vindt Van Rij.

Extra inzet op acceptatie homoseksuelen
Van Rij diende afgelopen juli bij de behandeling van de kaderbrief een voorstel in om extra in te zetten op de acceptatie van homoseksuelen, biseksuelen en lesbiennes in de stad. Zo wil hij dat er extra aandacht komt voor jongeren onder de zestien jaar die steun zoeken bij hun coming-out, meer aandacht voor jongeren die worstelen met hun culturele achtergrond en dat scholen een wettelijke voorlichtingsplicht krijgen. 

Nog veel drempels in de sport
Maar volgens Van Rij moeten Rotterdamse sportclubs zelf de handschoen actief oppakken. Met een toezegging vanuit het stadsbestuur gaat Rotterdam hier nu werk van maken. “Juist in de sport zijn er nog te veel drempels voor deze groep. Veel jongeren durven niet uit de kast te komen. Dat moet anders. Zorg dat mensen zich niet hoeven te schamen voor wie ze zijn. Want bij sportiviteit hoort ook respect voor iemands geaardheid”, aldus Van Rij.

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Sport / Recreatie

STANDPUNT: Sport en cultuur

Laatste nieuws