Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 04 februari 2015

Leefbaar laat situatie Moddermanstraat niet op zijn beloop


Leefbaar Rotterdam is blij dat onder druk van de Rotterdamse raad Havensteder zich behulpzamer opstelt richting de gedupeerde huurders van de Moddermanstraat in Schiebroek. Toch laat zij de situatie niet op zijn beloop. Morgen volgt een spoeddebat in de gemeenteraad.

Politieke druk
In de afgelopen dagen hebben Leefbaar Rotterdam-raadsleden Tanya Hoogwerf en Bart-Joost van Rij het gebied rond de getroffen flat aan de Moddermanstraat meermaals bezocht en gesprekken gevoerd met bewoners. Die stonden maandag in de kou toen woningcorporatie Havensteder de gedupeerden op henzelf aanwees. Na druk vanuit de raad lijkt die situatie sinds gisteren te zijn veranderd. De woningcorporatie opent een vraagloket in de buurt waar ook de gemeente mensen gaat helpen. Hoogwerf: “Ik ben blij dat na het teleurstellende eerste optreden van Havensteder er nu toch meer hulp komt.”

Spoeddebat
Ondanks dat Havensteder nu toch meer gaat doen gaat het voor morgen aangevraagde spoeddebat door LR, D66, CDA, SP, PvdA, VVD, GroenLinks en de PvdD toch door. Hoogwerf: “We laten de situatie niet op zijn beloop. De bewoners verdienen geen veldbed in een kille ruimte, maar een zachte landing. We blijven er bovenop zitten.” Naast goede slachtofferhulp wil Leefbaar Rotterdam dat de gemeente samen met woningcorporaties gaat werken aan een plan van aanpak om in de toekomst op dergelijke crisissituaties beter voorbereid te zijn.

Zie ook:
- ‘Snel opvang voor gedupeerde huurders Schiebroek!’

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Fysieke infrastructuur

STANDPUNT: Bouwen en wonen
28 november 2017 3750 huizen erbij in 2017

Dossier: Hillegersberg-Schiebroek

Laatste nieuws