Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 18 juli 2019

Leefbaar: ’In Rotterdam geen haatkalifaat’


Bron: De Telegraaf. Van: Maarten Ritman.

ROTTERDAM - Jihadgezinnen die terug willen keren naar Nederland moeten uit Rotterdam worden geweerd, eist Leefbaar Rotterdam.

Raadslid Tanya Hoogwerf dient daarvoor vandaag de schriftelijke vragen ’Geen jihad in de straat’ in bij het Rotterdamse stadsbestuur. Wat haar betreft mag er in de Maasstad geen plek zijn voor ’beulen en moordenaars’. „Laat die maar lekker wegrotten in een kamp aldaar, we vangen alleen de slachtoffers op”, is ze stellig.

Omdat er volgens Leefbaar vanuit het Rijk geen duidelijke sturing is op het dossier terugkerende jihadisten, moet Rotterdam zelf sturing nemen. „Mensen komen druppelsgewijs weer binnen, wij moeten ons wapenen zolang het Rijk het niet doet.”

Opmaat naar meer
Het besluit van minister Ferd Grapperhaus om twee kinderen van gesneuvelde ’Nederlandse’ jihadisten uit Syrië terug te halen nadat hij eerder had gesteld dat dit te onveilig zou zijn, is volgens Hoogwerf ’de opmaat van terugkeeroperaties van gezinnen uit het ingestorte kalifaat’.

Ze rekent voor. „Momenteel verblijven in met name Syrië minstens 210 kinderen waarvan in ieder geval één van de ouders uit Nederland afkomstig is. Een aantal van hen is wees, maar in veel gevallen zijn één of beide jihadistische ouders nog in leven.” En dat heeft gevolgen. „Aangezien minister Grapperhaus zelf aangeeft dat het terughalen van deze kinderen onlosmakelijk gepaard gaat met de terugkeer van hun ouders, lijkt Nederland aan de vooravond te staan van een grootscheepse retour van jihadisten die in het dood-en-verderf-kalifaat van IS de gedroomde samenleving zagen – of nog altijd zien.” Gezien de spanningen die er al spelen in Rotterdam, het gebrek aan regie op het dossier radicalisering in haar ogen, kunnen er geen terugkerende jihadisten bij in de Maasstad.

’Ondoenlijke opgave’
„Kijk maar eens naar Samir A., die niet deradicaliseert maar volgens sterke vermoedens van de autoriteiten juist potentiële jihadisten inspireert. Dat toont aan dat het in toom houden van één jihadist al een ondoenlijke opgave is.”

Aangezien kinderen aldaar op zeer jonge leeftijd zijn ingezet om te vechten vreest ze voor ’een olievlek’ van nieuwe jihadisten die ’een nieuwe generatie’ op sleeptouw neemt. Hoogwerf noemt het ’onverantwoord de samenleving bloot te stellen aan het gevaar dat van deze teruggekeerde jihadgezinnen uitgaat’.

Daarom roept ze het stadsbestuur op zelf maatregelen te treffen om ’de Rotterdamse wijken veilig te houden’.

Rotterdamwet
Via de Rotterdamwet moet het mogelijk zijn om de jihadisten te weren uit de probleemwijken. Door die wet kunnen gemeenten eerder ingrijpen in probleemwijken.

„Verder kan via de Algemene Plaatselijke Verordening huisvesting van deze personen in de hele gemeente onmogelijk worden gemaakt”, is Hoogwerf zeker. Wat haar betreft wordt Rotterdam uitgeroepen tot ’de eerste zelfverklaarde jihadgezinnenvrije gemeente van het land om de openbare orde en veiligheid te waarborgen’.

Laatste nieuws