Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 20 januari 2015

Leefbaar houdt woord: gemeentelijke belasting omlaag


Dankzij het nieuwe collegebeleid van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA valt de aanslag gemeentelijke heffingen 2015 lager uit dan voorheen. Door een verlaging van de afvalstoffenheffing betalen huishoudens tot 27,50 euro minder afvalstoffenheffing dan in 2014. Vanaf 2016 daalt ook de hondenbelasting.

Lagere tarieven
Bij veel Rotterdamse huishoudens is hij al op de deurmat gevallen, de groene envelop met de aanslag gemeentelijke heffingen 2015. Voor een grote groep pakt deze dit jaar gunstiger uit. Betaalde een huishouden in 2014 nog 372,50 euro afvalstoffenheffing, met ingang van 2015 is dit tarief gedaald naar 346,80 euro (eenpersoonshuishouden) en 359,70 euro (meerpersoonshuishouden).


Trendbreuk
Leefbaar Rotterdam vindt de lagere tarieven een positieve ommekeer. Leefbaar Rotterdam-raadslid Lars Sørensen: “Acht jaar lang steeg de afvalstoffenheffing naar exorbitante hoogte (+40%), met instemming van de PvdA en de VVD. Daarmee stond het water bij veel hardwerkende Rotterdammers tot aan hun lippen. Met onze deelname aan het stadsbestuur is er een trendbreuk gemaakt en gaan de lasten voor de Rotterdammers weer geleidelijk omlaag.”

Meer lastenverlichting vanaf 2016
Vanaf volgend jaar gaan meer gemeentelijke belastingposten omlaag. Dan dalen ook de hondenbelasting (-30%), bouwleges, reclamebelasting en de haven- en markttarieven. “We hebben ons erg hard gemaakt om ook hondenbezitters te ontzien. Zij moeten echter nog eventjes geduld hebben”, aldus Sørensen.

Dossier: Lars Sørensen

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws