Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 12 januari 2018

Leefbaar geeft Aboutaleb ervan langs om salafisten-uitspraken


Leefbaar Rotterdam diende donderdag een motie van treurnis in tegen burgemeester Aboutaleb, omdat hij geen afstand wil nemen van zijn uitspraken "Ik ben een beetje salafist" en "Elke moslim is een beetje salafist". "Burgemeester Aboutaleb maakt het salafisme salonfähig, terwijl het juist een bedreiging is voor maatschappij en democratie", aldus Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf. Lees hier haar volledige spreektekst terug.

Spreektekst Tanya Hoogwerf:

Voorzitter,

Allereerst zouden wij de vraag willen stellen: wat bezielde u? Waarom heeft u dit gezegd?

Nota bene een week nadat u, eveneens hoogst opmerkelijk, opriep het islamdebat voorlopig te laten rusten, laat u optekenen zich geen zorgen te maken over het salafisme. Dat iedere moslim, inclusief uzelf, een beetje een salafist is. En dat u een jihadist bent –omdat u ’s ochtends om 7 uur opstaat. Weliswaar met een ellenlange exegese eromheen, maar de terechte ophef had u van mijlenver kunnen zien aankomen. U moet niet doceren, maar een stad besturen. Uw werkkamer is geen klaslokaal.

In een tijd waarin we te maken hebben met een toename van radicalisering en islamitische terreur heeft u de termen salafisme en jihad verwaterd. Aan inflatie onderhevig gemaakt. Weliswaar met steun van onder andere de Haagse As-Soennah moskee en Centrum De Middenweg, zo hebben we gisteren kunnen lezen. Maar tégen de signalering van de AIVD en NCTV in. Want wat stelt de AIVD? Ik citeer:

“Salafistische geloofsuitgangspunten kunnen, wanneer zij in de praktijk worden gebracht, op diverse wijze aanleiding geven tot onverdraagzaamheid tegen andersdenkenden, spanningen tussen groepen in de samenleving en activiteiten die in strijd zijn met de Nederlandse democratie en rechtstaat. Daarnaast kunnen elementen uit het salafistische gedachtegoed een voedingsbodem vormen voor radicalisering naar gewelddadig jihadisme”.

Voorzitter, dit verzint Leefbaar Rotterdam niet. Dit zegt onze veiligheidsdienst. De teksten van de burgemeester vormen daarom geen onschuldige theologische verhandeling, maar frustreren, los van de veroorzaakte onrust in de stad, de inzet van de NCTV, AIVD en politie.

Bent u inmiddels bereid te erkennen dat uw uitspraken zeer onverstandig zijn geweest?

U bent een ongekozen burgemeester in een seculier land. Waarom spreekt u positief over het belang van een toenemende rol van religie in de samenleving, waarbij een hoofddoek bij de politie op termijn bespreekbaar zou moeten zijn? Waarom deed u dat in dagblad Trouw als gezagsdrager, tegen de beleidslijn van politie in?

Velen zijn gekwetst, angstig of onzeker geworden door de uitspraken van de burgemeester. Niet alleen in het kader van openbare orde en veiligheid, maar ook in hun eigen persoonlijke levenssfeer. Garandeert de burgemeester nog wel dat ik kan zijn wie ik ben? Als vrouw, homo, afvallige of ongelovige?

Alle complimenten aan het adres van Rotterdam ten spijt, hebben we in deze stad een stroom aan incidenten gezien gerelateerd aan islamitisch geweld, die niet zijn onderschept door ons netwerk sleutelfiguren, maar door de nationale inlichtingendiensten. Het is ook aan hen om een directe dreiging te onderscheppen. Het is aan ons om een klimaat te creëren waar de kans op die dreiging minimaal is. Een uitermate kritische houding ten opzichte van het salafisme hoort daarbij. Niet alleen omdat Leefbaar Rotterdam dat zegt, maar vooral ook omdat onze inlichtingendienst en politie dat zeggen.

Het Rotterdamse beleid in dezen moet worden gebaseerd op HUN kennis en informatie. Niet op basis van de religieuze privé-opvattingen, ik herhaal PRIVÉ-opvattingen, van de burgemeester.

Wij vragen daarom twee garanties van de burgemeester:

- Wilt u de uitspraken die u tijdens DIDD heeft gedaan terugnemen en zich in de toekomst niet meer mengen in dergelijke discussies, mede gelet op de ophef die u hiermee veroorzaakt en het lastige parket waarin u de AIVD, NCTV en de Rotterdamse politie hiermee brengt?

- Garandeert u dat uw persoonlijke religieuze opvattingen op geen enkele wijze, voor geen millimeter, invloed hebben op het Rotterdamse beleid inzake veiligheid, integratie en radicalisering? 

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Laatste nieuws