Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 05 februari 2018

Leefbaar eist schadevergoeding bij aanbieder Vervoer op Maat


Goed nieuw voor gedupeerde reizigers van Vervoer op Maat aanbieder Trevvel. Dankzij een motie van Leefbaar-raadslid Michel van Elck gaat het stadsbestuur Trevvel sommeren de problemen rondom vervoer op maat op te lossen en de schade te vergoeden.

Vlak na de jaarwisseling kaartte het Leefbaar-raadslid de te laat, of niet, komende busjes en slechte bereikbaarheid al aan in de gemeenteraad. Een technische storing die grotendeels al verholpen was leek destijds, aldus CDA-wethouder Sven de Langen, de oorzaak van de problemen. Ondertussen liet Trevvel echter nog steeds Rotterdammers letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Van Elck sprak de gebruikers en meent dat het zo niet langer kan doorgaan.

Leefbaar Rotterdam vroeg in de gemeenteraad Trevvel de gemiddelde wachttijd en stiptheid op de website te zetten. Zo weet iedereen waar zij aan toe zijn en kan zij het vertrouwen van “ouderen en mensen met een beperking weer terugwinnen.” – aldus van Elck. Daarnaast belichte hij de zorgen die leven bij familie en vrienden, die taxi’s bellen om hun naasten zo niet te dwingen tot gebruik van Vervoer op Maat. Een zeer onwenselijke situatie.

Met de motie “Compenseer gedupeerden Trevvel” verzocht het raadslid van Leefbaar Rotterdam het stadsbestuur Trevvel tot schadevergoeding te manen of bij de eerste mogelijkheid een andere aanbieder te zoeken. Het kan wat Leefbaar Rotterdam betreft niet zo zijn dat ouderen en mensen met een beperking onder deze omstandigheden moeten reizen. De motie is aangenomen, waarmee de CDA wethouder nu weer aan zet is.

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Verkeer en Vervoer

STANDPUNT: Bereikbaarheid

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws