Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 05 juli 2018

Leefbaar boycot installatie monstercoalitie


Uit protest tegen het uitsluiten van vijftigduizend kiezers van Leefbaar Rotterdam, blijven onze elf zetels vandaag leeg tijdens de installatie van de nieuwe monstercoalitie. Lees hieronder de verklaring van fractievoorzitter Joost Eerdmans.

Aan: De Gemeenteraad van Rotterdam ter attentie van de voorzitter
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 5 juli 2018


Geachte heer Aboutaleb,

Vandaag treedt een nieuw stadsbestuur aan. Een monsterverbond van GroenLinks tot de SGP, maar zonder de partij die alle andere partijen een straatlengte achter zich liet. Zonder Leefbaar Rotterdam. Ondanks onze constructieve houding en weken aandringen tijdens de onderhandelingen, bleek zelfs een inhoudelijk gesprek met de winnaar van de verkiezingen niet mogelijk. Het volstrekt ondemocratische uitsluiten van Leefbaar Rotterdam heeft tot ver buiten onze stadsgrenzen tot grote verontwaardiging geleid.

Leefbaar Rotterdam heeft sinds haar oprichting in 2001 oog gehad voor de problemen van alle Rotterdammers. We hebben werk gemaakt van veiligheid, leefbaarheid, integratie, beter onderwijs, betere zorg; noem maar op. Nooit waren we te beroerd om onze handen vuil te maken en compromissen te sluiten. Maar we zeggen bij Leefbaar wel waar het op staat en laten ons niet afschrikken door taboes. Mensen herkennen zich in deze politiek van hard met een hart, met een klinkende verkiezingsoverwinning als resultaat.

Talloze gelegenheidsargumenten werden tijdens de onderhandelingen aangedragen om het buitenspel zetten van Leefbaar te rechtvaardigen. Het ene nog doorzichtiger en onoprechter dan het andere. Tijdens de campagne hadden partijen de mond nog vol van “bruggen bouwen” en “verbinding zoeken”. Na 21 maart werd duidelijk dat partijbelangen en de baantjes veel belangrijker zijn dan het belang van onze stad. Het gevolg: een monstercoalitie van 6 partijen met de kleinst mogelijke meerderheid. Tel uit je winst. De mond vol van armoedebestrijding, maar als eerste daad een college samenstellen met tien wethouders. Een nooit eerder vertoond aantal in Nederland. Alles is kennelijk geoorloofd om de met afstand grootste partij buiten te sluiten. Extra kosten voor de stad: zo’n 7 miljoen euro. Om je kapot voor te schamen. Tip voor alle nieuwe wethouders: wilt u de reden voor het afnemende vertrouwen in de politiek zien? Kijk op weg naar huis even in de achteruitkijkspiegel van uw dienstauto.

Het is vandaag een zwarte dag voor de Rotterdamse democratie. Door deel te nemen aan het debat over het nieuwe coalitieakkoord zouden we het handelen van de aanstaande coalitie in de afgelopen maanden legitimeren. Zouden we net doen alsof het een normale gang van zaken is. Maar het schofferen en op voorhand negeren van één op de vijf kiezers is niet normaal. Vandaag draaien we de rollen om. De coalitiepartijen zullen de hele dag gedwongen worden om tegen het resultaat van hun cordon sanitaire aan te kijken: elf lege stoelen, die staan voor onze kiezers die van dit college geen stem hebben gekregen. Dit houdt tevens in dat wij geacht worden niet in te stemmen met de tien voorgedragen wethouders en het coalitieakkoord.

De coalitiepartijen kunnen hun borst natmaken voor de vier jaar na vandaag. Voorstellen die goed zijn voor Rotterdam en de Rotterdammers zullen we volop steunen, maar op andere momenten zullen zij een tot de tanden bewapend Leefbaar Rotterdam tegenover zich vinden. Wij zullen hen confronteren met het geluid van de Rotterdammers die zij genegeerd hebben.

Vandaag zijn wij niet bij uw feestje.

Namens 50.000 kiezers,

Joost Eerdmans
Fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam

Laatste nieuws