Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 07 juli 2016

Leefbaar blijft investeren in schoon, heel en veilig!


Het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam is halverwege de rit goed op weg, maar achteroverleunen is er de aankomende twee jaar niet bij. We bekrachtigen de ingeslagen koers en blijven investeren in schoon, heel en veilig. Dat betoogde Ronald Buijt, fractievoorzitter Leefbaar Rotterdam, vandaag bij de behandeling van de kaderbrief 2016 in de gemeenteraad.

Trots op resultaten eerste twee jaar
Een daling van de lasten, meer inzet op veiligheid, integratie terug op de agenda, een stevige aanpak woonoverlast, de beste leraren naar Rotterdam en 7.300 Rotterdammers uit de bijstand – fractievoorzitter Buijt is trots op wat het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam in twee jaar bereikt heeft.

Ingeslagen koers bekrachtigen
In de aankomende twee jaar wil het stadsbestuur met Leefbaar Rotterdam de ingeslagen koers bekrachtigen. Zo wordt er onder andere extra geld (12 mln. euro) gestoken in het schoonhouden van de stad. Buijt: “Het gemiddelde schoonniveau is weliswaar goed, maar op te veel plaatsen wordt het straatbeeld ontsiert door zwerfvuil. Daarom zien wij graag extra vuilploegen en materieel om de straten en wegen schoon te houden én extra inzet op vuilspots.”

Ook gaan de lasten opnieuw verder omlaag en blijft het stadsbestuur zich onverminderd inzetten voor ouderen. “Door onder andere huisbezoeken, de veiligheidsofficier, behoud van gratis OV, de inzet van huismeesters in ouderenflats en preventiebijeenkomsten proberen we eenzaamheid en gevoelens van onveiligheid bij onze ouderen terug te dringen – een absolute topprioriteit van Leefbaar Rotterdam”, aldus Buijt.

Opknapbeurt Oost: goed voor heel Rotterdam
Maar Leefbaar Rotterdam is ook verheugd met de opknapbeurt van Rotterdam-Oost. “We willen er alles aan doen om dit vaak vergeten, maar o zo belangrijke stadsdeel, een extra impuls te geven. In de eerste plaats om prettige stukken prettig te houden, maar vooral ook om in gebieden waar het de laatste jaren qua woongenot achteruit is gegaan het tij tijdig te keren. Door extra aandacht voor ouderen, extra focus op (woon)overlast en het opknappen van de buitenruimte verwachten we het woonklimaat in heel Oost te verhogen. Daar profiteert de hele stad van”, zei Buijt.

PvdA faalde zelf met armoedebeleid
Het verwijt van oppositiepartij PvdA dat Leefbaar Rotterdam de oorzaak zou zijn van de armoede in de stad, noemde Buijt ongeloofwaardig en lachwekkend: “De PvdA heeft na de Tweede Wereldoorlog de stad maar liefst 64 jaar bestuurd. Die 64 jaar besturen heeft er niet toe geleid dat Rotterdam van een stad met veel arme mensen, met vaak geen of lage opleidingen, veranderde in een stad waar meer sterke schouders kwamen. Het is dan ook een gotspe dat 1,5 jaar beleid van wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid & Economie, Leefbaar Rotterdam) volgens diezelfde partij, die zelf dus 64 jaar aan de macht is geweest, nu dé reden zou zijn dat één op de vier Rotterdamse kinderen opgroeit in armoede.”

Aanvullende voorstellen
Als kers op de taart diende Buijt bovenop de kaderbrief een aantal aanvullende voorstellen in, waaronder een voorstel van Leefbaar-raadslid Bart-Joost van Rij om de acceptatie van LHBT’ers te bevorderen. Met name scholen moeten meer doen vindt Van Rij. Ook een voorstel van Leefbaar-raadslid Michel van Elck om de woontevredenheid onder ouderen te vergroten, werd ingediend. Van Elck wil dat de gemeente een campagne start waarbij bewoners van ouderenflats bekend worden gemaakt met gemeentekanalen om overlast en achterstallig onderhoud te melden wanneer meldingen bij woningbouwcorporaties geen effect sorteren.

Zie ook:
- Stadsbestuur bekrachtigt koers voor veilig en schoon Rotterdam

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ronald Buijt

Laatste nieuws