Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 14 april 2016

Leefbaar bezorgd over sportverenigingen Nesselande


Leefbaar Rotterdam is bezorgd over de huisvesting van sportverenigingen in Nesselande nu basisschool het Spectrum heeft besloten haar sportzalen niet meer beschikbaar te stellen voor verenigingsactiviteiten. Leefbaar-raadslid Ronald Buijt heeft aan het stadsbestuur schriftelijke vragen gesteld.

Verenigingen verliezen thuishaven
In een nieuwsbrief stelde basisschool het Spectrum dat haar sportzalen niet meer beschikbaar zijn voor activiteiten in verenigingsverband. De school onderstreept het belang van de sportverenigingen voor Nesselande, maar wil haar beperkte middelen inzetten voor het opleiden van haar leerlingen. Het gevolg is dat de sportverenigingen in de wijk geen thuishaven meer hebben en zeer waarschijnlijk worden verspreid over andere locaties.

Leefbaar steunt petitie
De verenigingen willen de sportzalen in het Spectrum graag blijven gebruiken en zijn daarom een petitie gestart. Leefbaar Rotterdam vindt het goed dat er een centrale sportlocatie voor Nesselande is en steunt dit initiatief dan ook van harte. Buijt: “Sport moet gestimuleerd worden zonder dat dit ten koste gaat van het onderwijs. In dit geval, waarin alle partijen in feite dezelfde wens hebben, moet er een mouw aan te passen zijn.”

Leefbaar Rotterdam wil van het stadsbestuur weten welke oplossing het voor ogen heeft om de verenigingen te huisvesten.

Zie ook:
- Schriftelijke vragen beëindiging sportactiviteiten in het Spectrum

Dossier: Ronald Buijt

Dossier: Onderwijs

STANDPUNT: Onderwijs

Dossier: Sport / Recreatie

STANDPUNT: Sport en cultuur

Laatste nieuws