Home > Informatie > Nieuwsberichten
Maandag, 27 juli 2020

Leefbaar bang van ‘groene hijgers’ in Rotterdam


Bron: Dagblad010

Er wacht mogelijk een kapitaalverschaffing van ruim 300 miljoen aan netbeheerder Stedin in het kader van de energietransitie. Dat geld moet komen uit de verkoop van Eneco. Maar omdat Stedin actief is in heel Zuid Holland en verder in Utrecht en Zeeland is Leefbaar Rotterdam als de dood dat wethouder Van Gils op een gegeven moment erg royaal gaat worden en de Rotterdamse investeringen indirect onderdeel laat worden van de energietransities in andere gemeenten.

De gemeenteraad van Rotterdam heeft bij de presentatie van de mogelijke bestedingen van de Eneco-miljoenen gehoord dat Stedin tot 2024 voornemens is circa 308 miljoen euro in Rotterdamse energie-infrastructuur te investeren. Maar Leefbaar zegt ook te weten dat Stedin in totaal een kapitaalbehoefte van maar liefst 1,3 miljard nodig heeft om ‘’significante investeringen te kunnen doen in de energiebehoefte bovenop de reguliere vervangingsinvesteringen.’’

Dus zit raadslid Geert Koster als een bok op de haverkist om te voorkomen dat ‘’het stadsbestuur in zijn groene hijgerigheid’’ over de schreef gaat en de deur openzet voor het financieren van de energietransitie in andere delen van het land. ‘’En dat is geen ongegronde vrees’’, aldus Koster, ‘’want het college in Lansingerland heeft al geroepen dat de lange termijninvesteringen in Stedin evenredig verdeeld moeten worden over de gemeenten waar Stedin netbeheerder is.’’

Laatste nieuws