Vrijdag, 21 december 2007

Kortzichtigheid


Het denken in sjablonen is erg makkelijk en wordt daarom binnen de geloofsgemeenschap van de linkse kerk meestal gepraktiseerd. Ik merkte het gisteren tijdens de behandeling over het plaatsen van een zeer vervuilende kolencentrale op de 2e Maasvlakte voor de zoveelste keer.

De afgelopen 5 jaar is er veel gebeurd in politiek Rotterdam. De linkse kerk heeft geschud op haar grondvesten en dat is gepaard gegaan met vele angstgevoelens, omdat de gevestigde macht haar geldstroom in gevaar zag komen. Vele geloofsgenoten begrepen zelf ook wel dat hun reilen en zeilen niet de schoonheidsprijs geniet. Hoge salarissen binnen de talloze gesubsidieerde instellingen, nepotisme, verkwisting van belastinggeld en opeenstapeling van volslagen nutteloze instellingen in het zgn. maatschappelijke middenveld zijn nu eenmaal niet echt uiterlijkheden en exponenten van de naar buiten zogenaamd beleden gelijkheidsgedachte.

In plaats van over te gaan tot zelfreiniging besloot men spontaan de bestaande linkse burcht te verdedigen door het al eerder beproefde wapen, démonisering en verkettering van de opponent.
Hardwerkende mensen die het niet meer namen en die zich publiekelijk keerde tegen de praktijk van de linkse kerk werden vaak tot hun verbijstering van het ene moment op het andere met behulp van de politiek correct gelijkgeschakelde pers voor alles en nog wat uitgemaakt.

Pim waarschuwde me in die tijd en zei: pas op de consequenties van je keuze .” Ze gaan ons met alles wat ze hebben bestrijden. Ze zullen mij zeker van pedofilie gaan beschuldigen”.
Hij heeft gelijk gekregen. Zelfs nadat hij de hoogste prijs betaald had, werd hij daar nog postuum van beschuldigd (ik heb het al eerder vermeld)
Hij werd behandeld zoals dissidenten in het voormalige Oostblok

Na zijn dood bleef de hetze tegen zijn medestanders doorgaan, want het kwaad, de bedreiging van hun macht(lees financiële) positie, moest door de links gelovigen met wortel en tak worden uitgeroeid.
Mensen die voor Pim gekozen hebben zijn voor racist, nazi, oplichter, fascist, rechts extremist, idioot, geestelijk gestoord en asociaal uitgemaakt.
Gelukkig konden er geen brandstapels gebouwd worden anders had het in ons land geknetterd van het vuur.
Na enkele jaren zou enige terughoudendheid, zeker na de dood van Theo van Gogh, verwacht kunnen worden, maar niets bleek minder waar. De sjablonen en vooroordelen bleven bestaan, sterker nog ze werden voor de verkiezingen weer volop uit de kast gehaald en opgepoetst.

Nu bestaat er tegen vooroordelen wapens en dat zijn de realiteit en ratio, deze zijn daarom levensgevaarlijk voor de linkse kerk. Doet één van de ketters iets wat niet binnen hun belevingswereld past, dan is dat voor de bühne of bedoeld als misleiding. De vooroordelen en sjablonen winnen het dan van de realiteit.
Voorbeelden. Toen ik een tijdje geleden, ik werd geïnterviewd door een leerling journaliste, die me in haar openingszin letterlijk duidelijk maakte het “absoluut niet met Leefbaar eens te zijn” vroeg om inhoudelijke argumenten, kon ze alleen zeggen: Jullie standpunt over buitenlanders bv.”
Toen ik doorvroeg, stuitte ik uiteraard op een sjabloon.
Ik wil graag leuk zijn, dus toen ze me naar mijn hobby vroeg zei ik: “het kwellen van kleine huisdieren” en tot mijn verbazing schreef ze dat - zonder zelfs een spoor van een glimlach – nog op ook. Mijn cynische opmerking paste binnen haar vooroordeel dus vandaar.
Toen mijn vriend (heeft hem bijna zijn bijbaan in een linkse instelling gekost) na een ijdele opmerking in mijn richting, uiteraard bij mijn afwezigheid, zei: “maar hij heeft zijn hele leven op een zwarte school gewerkt, kreeg hij ten antwoord: “des te erger!”
De linkse kerk heeft je uitgestoten dus je bent slecht: abisch afgelopen uit! Geen lieve hemeltje die er nog wat aan doet.

Ik kom tot deze ontboezeming omdat tijden de behandeling over het plaatsen van een vervuilende kolencentrale de kleine linkse partijen bij hun terechte weigering deze te plaatsen werden toegejuicht, maar ik bij de mededeling dat wij tegenstemde een vijandig stilzwijgen oogstte. Dat past ook niet in hun perceptie. Liever nog lachen met een hypocriet als van Muijen, die hen keihard liet vallen, dan praten met een afvallige van hun kerk; al doet die precies wat ze willen. De realiteit vermag hun wereldbeeld absoluut niet te storen.

Ik heb voor die vooringenomen en geborneerde actievoerders overigens een rechts advies!
Koop een oud oorlogsschip, vaar ermee naar de Zuidelijke IJszee, dwing een Japanse walvisvaarder, die schitterende dieren - werelderfgoed - slacht met een schot voor en daarna in de boeg tot stoppen, laat de opvarenden in reddingsboten plaats nemen en breng het schip tot zinken.
De wereld zal ze dankbaar zijn en dat is pas een echt gebaar. Ze zullen het nu wel niet doen, omdat het van mij komt. Kan natuurlijk nooit een echt goed advies zijn. Ik ben immers rechts en (godzijdank) populist.

Ooit heb ik voor de kust van Maine op nog geen drie meter van Noordkapers gevaren.
Ik kon ze ruiken en bijna aanraken, hun uitademing sproeide me nat. Zo’n schitterende, onvergetelijke, maar vooral ontroerende ervaring, dat ik er veel voor over heb die ook aan anderen, waaronder mijn toekomstige (hopelijk) kleinkinderen te gunnen.
Ik haal de stop wel uit die Jappenboot!

 

 

Reacties:


Door johanne op 23:12 - Donderdag, 27 december 2007

Ik twijfelde, maar nu ik je gezien heb, ja, een leuke meid hoor!


Door bernie op 21:32 - Donderdag, 27 december 2007

Ja , hadden jullie niet gedacht he ? dat ik een meisje was…


Door johanne op 20:47 - Donderdag, 27 december 2007

Leuk dat je je even in beeld voorstelt Bernie!


Door bernie op 14:40 - Donderdag, 27 december 2007


Door johanne op 23:27 - Zondag, 23 december 2007

Eeuwenlang kan ook betekenen ‘van oudsher’ of gewoon ‘heel erg lang’.

‘Links’ stond oorspronkelijk voor betrokkenheid en solidariteit.

Zowel uit de hand gelopen links als uit de hand gelopen rechts ontaarden meestal in dictaturen.

Zover komt het hier niet. Het is niet de aard van het beestje.
Wel heeft links zich hier door de jaren heen een regentenmentaliteit aangemeten; we willen wel helpen, maar dan lever je, bij wijze van spreken,  je ziel en zaligheid in. Wij bepalen verder wat goed voor je is.

Fortuyn was betrokken en wilde ook solidair zijn, maar hij zag ook wel in dat de mens zwak is. Zowel de hulpbiedende als de hulpkrijgende neigt tot misbruik.

En dat was wat aan de orde was.

Fortuyn was, zoals hij het formuleerde, niet links en ook niet rechts.
Hij gebruikte wel zijn meer dan gezonde verstand.


Door bernie op 19:51 - Zondag, 23 december 2007

Dit word verwarrend.
Ik ben ‘t trouwens met je eens dat de Partij van de Arbeid een geconsolideerde regentenmentakitewit vertegenwoordigd.Alleen noem ik haar niet ‘links’.
Links is namelijk een term die traditionaal aansluit bij de zwakkeren in de samenleving en het voor hen opneemt.welnu , Ik , en Jij ook toch wel heel vaak , vinden dat die linkse betrokkenheid juist niet bij die zwakkeren terecht komt.Of dat nou de gewone Autochtone rotterdammer is , die ondergesneeuwd dreigt te raken , of zijn allochtone buurman van goede wil die er ook iets van probeert te maken.
Wat ik bedoel is : Links staat voor mij voor , betrokkenheid en solidariteit , daar waar het zeer nodig is ,....dus kan een VVD , een CDA , zelfs LR , en weet ik veel ook op bepaalde punten ‘Links’ zijn
Dat de PvdA ver van haar kern is afgedwaald ...wel , ga maar kijken naar haar elektoraat.dat zijn niet meer diegeenen die er ooit ingesprongen zijn.

even helemaal kort houden.

Het gaat om mensen ’ van goede wil’ dat is wat telt , en wat een samenleving maakt & bind.
en die mensen kunnenn Islamiet , Pool , brabander of Rotterdamse LR stemmer zijn.

Een ander mens alleen maar wegen op wantrouwen is kortzichtig , bekrompen en absoluut niet slim ( en rechtvaardig).

(waar mee ik niet zeg dat jij dat doet…)

dit is echt niet te snappen voor mij:

‘Links Nederland gelooft in haar onfeilbaarheid, heeft voorgangers, media, rituelen, een strakke organisatie, afkeer van ratio en realiteit, eeuwenlange traditie (waterschappen, regentenmentaliteit) en verkettert andersdenkenden met alle haar ter beschikking staande middelen.
In de tijd van verzuiling is het niet voor niets een aparte zuil geweest (rinkel de kinkel ?)’

hoezo eeuwenlange linkse traditie ?
tot aan eind 19e eeuw was er geen eens algemeen kiesrecht.
Beetje twisted om de oude regenten als links te bestempelen.

Links (de inspraak van de arbeider-om het duidelijk te houden) kreeg vorm na Marx en Engels.

Reeel gezien is juist rechts dat die Zuil krampachtig in stand trachtte te houden.(rinkeldekinkel?)

de regentenmacht was helemaal niet van plan om haar macht met links te delen.

Fortuyn was in mijn optiek ‘links’.
Die man een een Linkser hart dan de hele huisige PvdA bij elkaar.
en dat sierde hem zeer.
dat betrokken hart , was zijn kracht !


(ps . Het gaat helemaal niet om rechts of links.-er zijn hier bv, figuren op het forum actief die zelfs hard kunnen maken , dat Mao Ze Dong en Adolf Hilterman deel uitmaakten van hetzelfde Linkse complot en daarbij steun kregen van Mussolinie met zijn moeder !-zo lust ik er nog wel een…)


Door Ronald Sorensen op 12:49 - Zondag, 23 december 2007

Omdat je zo’n trouwe kritikaster bent zal ik me verweren.
Mijn stukje gaat over de vooringenomenheid van de leden van Greenpeace.
Greenpeace wordt gemonopoliseerd door links, zoals ze merkwaardigerwijs altijd met milieu zaken doen.
Greenpaece is begonnen als anti walvisvaart club. Dat is hun reden van bestaan (rinkeldekinkel het muntje is gevallen hoop ik?)
Geloof is niet altijd geloven in opperwezens. Het kan ook betekenen dat je vasthoudt aan niet reële oplossingen.
Voorbeeld: Na 1917 zijn in Rusland de tsaren en het overheersende (volks)geloof (Russich Orthodoxie) gewoon blijven bestaan. Alleen kregen ze andere namen. Partijleider en staatssocialisme.
Geloof in overdrachtelijke zin dus.
Links Nederland gelooft in haar onfeilbaarheid, heeft voorgangers, media, rituelen, een strakke organisatie, afkeer van ratio en realiteit, eeuwenlange traditie (waterschappen, regentenmentaliteit) en verkettert andersdenkenden met alle haar ter beschikking staande middelen.
In de tijd van verzuiling is het niet voor niets een aparte zuil geweest (rinkel de kinkel ?)
Fijne feestdagen.


Door Peter op 14:12 - Zaterdag, 22 december 2007

Ja, het is toch wel een goeie jongen (of man of vrouw of iets ertussenin….)
Allemaal Prettige Feestdagen hoor!

Groetjes


Door bernie op 14:01 - Zaterdag, 22 december 2007

‘We moeten Bernie niet al te hard aanpakken “

-dat kunnen jullie niet.

‘Hij illustreert de linkse frustratie heel mooi.’

-Ik noem mezelf niet ‘‘links’.
dus hoezo frustratie?haha

‘Ik ben afvallige van zijn geloof dus slecht.’

-Alweer mis ! Ik heb geen geloof…

‘Ik heb gelijk’

-dream on…

‘Er moet hoe dan ook iets negatiefs komen. ‘

-Wat voor jouw negatief is is wellicht voor mij positief.

‘Hoe zit het dan met het bezetten van Tibet? Het racisme van Mugabe? Het accepteren van een veroordeeld fraudeur
als lijsttrekker op de Antillen? De uitstoot van CO2 en het droogvallen van het Tikkietapa meer in Colombia?’

-Allemaal foute zaken.

-Trouwens , jij haalt toch ook je kolonie bultruggen erbij ?
wat is daarvan de revelantie?

‘Ook manifesteert hij het verschijnsel “ook iets te moeten zeggen” en hetgene ik beschreven heb.’

-Dat is toch de bedoeling van een openbare discussie site?


daaag.

( fijn dat ik hier zo welkom ben )


Door Ronald Sorensen op 12:30 - Zaterdag, 22 december 2007

We moeten Bernie niet al te hard aanpakken en blij zijn met zijn bijdragen.
Hij illustreert de linkse frustratie heel mooi.
Ook manifesteert hij het verschijnsel “ook iets te moeten zeggen” en hetgene ik beschreven heb.
Ik ben afvallige van zijn geloof dus slecht. Ik heb gelijk dus dat kan niet en dan beschuldig ik hem maar van iets totaal anders dat in linkse kring ook slecht gevonden wordt.
Hij kan goed voetballen dus dan zeg ik dat hij geen dartpijltje kan gooien.In die trant.Er moet hoe dan ook iets negatiefs komen.
Het is ook erg makkelijk en dat zal ik demonstreren.
Hoe zit het dan met het bezetten van Tibet? Het racisme van Mugabe? Het accepteren van een veroordeeld fraudeur
als lijsttrekker op de Antillen? De uitstoot van CO2 en het droogvallen van het Tikkietapa meer in Colombia?
Inderdaad slaat als een tang op een varken of als een s… l.. op een slagroomtaart.


Door johanne op 11:54 - Zaterdag, 22 december 2007

Bernie

1. Ik heb het woord ‘links’ niet gebruikt. Rechts deed daar n.l. ook enthousiast aan mee.

2. Fortuyn sloeg inderdaad de spijker op de kop en hij had ook krachtiger argumenten. Het establishment raakte doodsbenauwd en startte de hetze.

Je hebt gelijk, Van der G. was een idioot met grootheidswaanzin. Als gevolg van de demonisering dacht hij het land een dienst te bewijzen door Fortuyn uit de weg te ruimen.

3. Jij noemt het meeliften. Je kan ook zeggen dat men doorgaat in zijn geest en hem daar af en toe ook bij noemt.

4. De rotzooi in het midden Oosten op dit moment is voor het grootste deel te wijten aan de onderlinge stammenoorlogen in die contreien. De lieden lopen daar achter en lijken hun, vooral religieuze machtsgeschillen niet zonder geweld op te kunnen lossen.


Door bernie op 10:08 - Zaterdag, 22 december 2007

en Johanne , als jij Fortuyn die ereplaats geeft , dan heeft-ie ‘m .

Maar wat nou demoniseren van , de voorman ‘...
Hij deed een aanval op de macht en de macht trachtte zich te verweren.
Hij was krachtiger in zijn argumenten en sloeg de spijker op zijn kop.

maar zwaktebod om constant heel ’ links’ de schuld van de dood van Fortuyn in de schoenen te schuiven.

gewoon een individuele idioot met grootheidswaan , een gedeformeerde wereldverbeteraar heeft ‘m omgelegd.

een landgenoot.

En verder word ‘t tijd dat dat meeliften op de rug van Fortuyn eens afgelopen is.

Maar , een politicus die publiekelijk beweert dat ie kan proeven aan de smaak van het sperma van zijn lover wat -ie de vorige avond gedronken heeft, is voor mij een groot man !

En dat was -ie !
en een verschrikkelijk gemis.

wat had ik hem graag G.Bush voor zijn kloten hebben zien geven (en dat had gebeurt !).als vertegenwoordiger van aller Nederlanders.

Nee , de huidige premier da’s pas een echte aanfluiting.


Door bernie op 9:59 - Zaterdag, 22 december 2007

Ik snap niet waaromn die gefrustreerde obsessie van Sorensen met religie telkens weer bovenkomt drijven.

vervolgens haalt - ie zijn liefde aan voor Bultruggen en ander Zeevee en wil hij , begrijpelijk ,strijden tegen bv de Japanse jacht op deze dieren (hij heeft ‘t terecht over wereld erfgoed)

maar in al zijn tirades hoor ik ‘m nou nooit eens een pleidooi houden om bv.de poliiteke betrekkingen met de VS te verbreken , omdsat dit een land is dat met de grofste bewezen leugens , de dood van 100.000- den totaal onschuldigge mensen op haar geweten heeft.
een land dat gedetineerden marteld en van alle rechten gespeend houd.
een land waar de Hollandse Kruideniersvereniging uit winstbejag en opportunisme achteraan sjokt.

Dus , steek je nekvel ook eens uit voor het grootste werelderfgoed dat bestaat: het recht van mensen op het maken van vrije keuzes , het gerespecteerd worden om wie en wat men is.

en kijk daarbij vooral zou ik zeggen naar diegenen die pretenderen daarvan de verlichte voorvechters te zijn.

meten met 2 maten ...gebeurt heel vaak in religieus geobsedeerden.
zo hebben zij immers altijd wel ergens gelijk.


Door johanne op 22:30 - Vrijdag, 21 december 2007

Fijn dat je Pim aanhaalt in je tekst en verwijst naar het afschuwelijk demoniseren van de voorman.

Voor het constateren en analyseren van misstanden heeft hij betaald met zijn leven.

Hij verdient een ereplaats.

Weblog van Ronald Sørensen

Ronald was fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam van 2002-2009 en raadslid van 2009-2011. Ronald is nu senator voor de PVV in de eerste kamer. Klik hier om meer over Ronalds Noorse achtergrond te lezen.

Eerder verschenen in dit weblog

1 november 2017
Rembrandt de Ploert
3 augustus 2016
Fethullah Gülen
15 juni 2011
Bedankt

Laatste nieuws