Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 22 mei 2019

Kinderwijkraad wordt realiteit dankzij motie Leefbaar Rotterdam
Op 13 november 2018 is de motie ‘Kinderwijkraad’ (18BB9364) van raadslid Jami (Leefbaar Rotterdam) en andere aangenomen. Deze motie draagt het college op om te onderzoeken welke Rotterdamse wijk het meest geschikt is voor een Kinderwijkraad, een kinderwijkraad in deze wijk te installeren en hierbij gebruik te maken van de hiervoor beschikbare subsidie van het Ministerie van SZW.

De kinderwijkraad sluit aan bij de belevingswereld van de kinderen. Daarom behandelt de kinderwijkraad verschillende thema’s in blokken van acht weken met als resultaat plannen die snel, zichtbaar en herkenbaar zijn. Hierbij staat burgerschap en participatie centraal. Daarnaast is er speciale aandacht voor het communiceren over de plannen die de kinderen maken en het “terugkoppelen” naar hun klasgenoten.

In de wijkraad leren kinderen met een brede blik naar de eigen wijk te kijken. Het kan daarbij gaan om de veiligheid in de buurt, over verkeer, speelplekken, armoede of gezondheid. Samen met leerkrachten, vertegenwoordigers van de gemeente worden problemen benoemd en waar mogelijk opgelost. Kinderen leren daarbij samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Tegelijkertijd wordt de betrokkenheid bij de wijk vergroot en leren deze kinderen al op jonge leeftijd wat participatie en actief burgerschap is.

Het voorstel is om aan het begin van het nieuwe schooljaar op de deelnemende basisscholen de kick-off te doen; in de week van “de landelijke dag van de democratie” op 15 september 2019. De kick-off bestaat uit democratie les, plus promotie voor de kinderwijkraad. Vervolgens krijgen de kinderen uit groep 6,7 en 8 de tijd om plannen te bedenken en campagne te voeren voor deze plannen. Daarna haakt het team verkiezingen aan om de verkiezingen zo “echt mogelijk” te laten verlopen. De kinderen met de winnende plannen komen in de kinderwijkraad. Dit zijn vier à vijf leerlingen per school.

Indiener van de motie, Leefbaar Rotterdam raadslid Ehsan Jami, is blij dat het voorstel wordt uitgevoerd: “Wat ik fantastisch vind over de kinderwijkraad is dat kinderen zelf kunnen aangeven waar ze behoefte aan hebben. Ik hoop dat in de toekomst iedere wijk in Rotterdam een kinderwijkraad zal krijgen. Hierdoor bevorderen we ook participatieve democratie op een jonge leeftijd.”

Laatste nieuws