Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 05 juli 2017

‘Kijk naar fout geld moskeeën’


Bron: De telegraaf, 5 juli 2017 - door Maarten Ritman
De buitenlandse geldstromen waarmee Rotterdamse panden worden opgekocht door islamitische organisaties, moeten door de gemeente beter worden onderzocht. Leefbaar Rotterdam vreest voor de gevolgen van het ‘foute geld’.

Aanleiding is de koop van een schoolpand in Delfshaven door de islamitische vereniging Ettaouhid. De erfpacht van een half miljoen, een bedrag waaronder ook de opstal zou vallen, is in één keer afgekocht door Ettaouhid. “Het geld zou bijeen zijn gebracht tijdens een fundraiser”, stelt Leefbaar Rotterdam raadslid Tanya Hoogwerf. “Er is geen hypotheekvorm, het is een op een afgetikt.”

Ze vermoedt dat het halve miljoen niet in twee dagen bijeen is gebracht door moskeebezoekers tijdens de fundraiser. “Ik ben bang dat in dit geval geld wordt witgewassen of dat het afkomstig is uit de Golfstaten, zodat radicale financiers hun verwerpelijke gedachtengoed via een achterdeur in de Rotterdamse samenleving kunnen injecteren.”

Vandaag dient Hoogwerf schriftelijke vragen in. Ze wil niet alleen deze transactie nader laten onderzoeken, maar elke aankoop kritisch onder de gemeentelijke loep laten nemen. “Rotterdam moet standaard groter onderzoek doen naar buitenlandse financiering van islamitische organisaties.”

Volgens Hoogwerf is Ettaouhid verbonden met de Moslimbroederschap. De fundraiser voor het pand in Delfshaven werd onder meer bezocht door ‘prominente figuren uit de Moslimbroederschap’ weet Hoogwerf. “De AIVD omschreef de Moslimbroederschap toen al als een potentiële bedreiging voor de democratische rechtsorde in Nederland en een mogelijke voedingsbodem voor isolationisme en polarisaties”, stelt ze.

Er zou gewaarschuwd zijn door de veiligheidsdienst dat de Moslimbroederschap in Nederland over ruime financiële middelen beschikt om de eventueel verhulde doelstellingen te verwezenlijken.

Het bevreemdt het raadslid dat de gemeente ondanks haar waarschuwingen, in 2014 stelde ze al schriftelijke vragen, toch over is gegaan tot de transactie. “De gemeente heeft lopen slapen, ze zouden het in de gaten houden maar dat is niet gebeurd.”

Ze vraagt zich af of de gemeente de geldstromen heeft laten onderzoeken zodat de verkoop kosher is. “Als ik een huis contant aftik, dan wordt dat ook onderzocht. “Gezien de commotie vorig jaar rond de salafistenschool en het kordaat handelen destijds van de gemeente, kan Hoogwerf de verkoop van het huidige pand niet rijmen met het gevoerde beleid. Uiteindelijk heeft Rotterdam twee miljoen betaald om het pand zelf te kopen waar de omstreden school zou komen. “Als je de voordeur op slot doet, me je er voor waken dat de achterdeur niet op een kier staat.”

Dossier: Tanya Hoogwerf

PROFIEL: Tanya Hoogwerf

Dossier: Integratie

STANDPUNT: Radicalisering

Dossier: Islam

Laatste nieuws