Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 10 december 2020

’Jeugdhulp nog erg ondermaats’


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman

Er is niets veranderd aan de Rotterdamse jeugdhulp. Wachtlijsten zijn nog steeds te lang en behandelingen worden niet meer gegeven. Er moet geleurd worden met kinderen om ze een plek te kunnen geven.

Het is bijna een jaarlijks ritueel aan het worden. Elk jaar weer trekt Leefbaar Rotterdam-raadslid Tanya Hoogwerf aan de bel over de slecht functionerende jeugdhulp. Vorig jaar verscheen een lijvig rapport van de commissie Zorg, Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport, getiteld Een kind is geen kavel. Veertien aanbevelingen zijn gedaan en het stadsbestuur zou ermee aan de slag gaan.

„Na alarmsignalen uit het veld moet je constateren dat na anderhalf jaar niks is gebeurd”, stelt Hoogwerf. Ze heeft voor donderdag een regeling van werkzaamheden aangevraagd om de situatie weer in commissieverband te kunnen bespreken.

„Er is nog steeds geen plek voor jongeren met een hulpvraag.” Instellingen geven zelf aan te moeten ’leuren met kinderen’ om ze ergens geplaatst te krijgen. „Er wordt gekeken waar een plekje is maar niet welke hulp nodig is.”

Kinderen met zelfmoordneigingen moeten bijvoorbeeld binnen uiterlijk vijf werkdagen worden geholpen, maar in de praktijk duurt dat veel langer.

Het draait allemaal om geld: krijgen instellingen de zorg vergoed die ze geven. Zo heeft Parnassia Groep in het jaarverslag 2019 al aangegeven te stoppen met zorg die niet meer vergoed wordt, zo ook de jeugdzorg.

Dat besluit is in het voorjaar al genomen, alleen is de gemeenteraad er niet over geïnformeerd, stelt Hoogwerf. Haar probleem is dat het een politiek spel is geworden. „Maar het gaat om wat het werkveld ziet. Een gespecialiseerde instelling die intensieve behandeling biedt aan zware gevallen heeft een team moeten opdoeken omdat ze niet kunnen afwachten tot ze ingeschakeld gaan worden via een andere partij die de aanbesteding voor jeugdzorg heeft binnengehaald.”

„We kijken wel een derdewereldland, we kijken niet wat het kind nodig heeft maar wat het systeem nodig heeft”, zegt het LR-raadslid. Er komt bevestiging vanuit het Rijk. In de voortgangsrapportage Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd wordt gesteld dat ’jeugdbescherming en jeugdreclassering nog niet op orde zijn gebracht’.

De complexe gevallen komen er nog bekaaider vanaf. „De beschikbaarheid van specialistische jeugdhulp voor kinderen met complexe problematiek is eerder verslechterd dan verbeterd.”

Laatste nieuws