(Nog niet beantwoord)

Isolatie geterroriseerde asielzoekers


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 28 januari 2016

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Isolatie geterroriseerde asielzoekers


Geacht College,

In het AD van gisteren stond te lezen dat Rotterdam een speciale opvang voor geterroriseerde transgendervluchtelingen krijgt. Het betreft een particulier initiatief gelieerd aan The Hang Out 010 dat plaats zal gaan bieden aan maximaal vijftien personen.

Dat homo’s en transgenders, evenals Christenen, vrouwen en andersdenkenden, het vaak zwaar hebben in AZC’s is helaas maar al te bekend. Onlangs nog kwamen er schrijnende berichten uit Heumensoord, waar de bedden van anders geaarde asielzoekers met uitwerpselen worden besmeurd. Ook in andere AZC’s zijn bedreiging, intimidatie en treiterijen aan de orde van de dag. Leefbaar Rotterdam doet niets af aan het lot van de slachtoffers van dergelijke verderfelijke misstanden, maar vindt het de omgekeerde wereld om hen in een aparte opvang te plaatsen. Veel logischer en rechtvaardiger zou het zijn om de daders elders te plaatsen, namelijk in een vliegtuigstoel voorzien van een enkeltje thuisland. Wie zogenaamd vlucht voor terreur en onderdrukking om zich in een AZC vervolgens schuldig te maken aan zulke misstanden, heeft in Nederland niets te zoeken. Daar kan geen cursus of voorlichting tegenop. Daarbij komt dat dit initiatief op gespannen voet staat met de verklaring die het COA liet uitgaan naar aanleiding van de misstanden in Heumensoord, waarin werd gesteld dat gescheiden opvang voor specifieke groepen geen gewenste ontwikkeling is .

Leefbaar Rotterdam heeft hierover de volgende vragen aan het College:

1. Bent u bekend met het initiatief zoals uiteengezet in het AD van gisterenochtend?
2. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat dit initiatief weliswaar goedbedoeld is, maar dat het feitelijk de omgekeerde wereld is om de slachtoffers van dergelijke pesterijen te isoleren?
3. Bent u het met ons eens dat deze wantoestanden in AZC’s niet worden opgelost door het isoleren van de slachtoffers, waardoor het recht van de sterkste in stand wordt gehouden, maar door het uitzetten van de daders?
4. Bent u het met ons eens dat voor ‘vluchtelingen’ die homo’s, transgenders, vrouwen, Christenen en andersdenkenden belagen geen plaats zou moeten zijn in Nederland? Zo nee, waarom niet?
5. Bent u het tevens met ons eens dat dit initiatief op gespannen voet staat met de richtlijnen van het COA in dezen? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u bereid met The Hang Out 010 in gesprek te gaan teneinde bovenstaande bedenkingen met hen te delen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Michel van Elck Bart-Joost van Rij

Dossier: Bart-Joost van Rij

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Zorg en sociaal

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws