Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 02 juli 2020

Initiatiefvoorstel Rotterdam 2050: Op weg naar een duurzaam arbeidsmarktbeleid
Leefbaar Rotterdam staat voor een Rotterdam die ‘toekomstproof’ is wat betreft de arbeidsmarkt. We staan als samenleving andermaal voor een grote transformatie en Leefbaar Rotterdam ziet grote kansen voor onze stad om vooruit te lopen op de rest van het land op het gebied van een actief arbeidsmarktbeleid. Waar Amsterdam, Rotterdam en vele andere gemeenten kiezen voor een onzeker perspectief, namelijk de ‘groene banenmachine’, kiezen wij voor een arbeidsmarkt die realistisch, modern én perspectief biedt.

De Coronacrisis is de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. We staan als continent, land en stad voor een kruispunt. Gaan wij vol voor een onzeker groen beleid of kiezen wij voor een realistisch beleid, gebaseerd op de praktijk, literatuur en historisch terugkerende elementen? Leefbaar Rotterdam gaat vol voor het tweede en doet niet aan woorden, zoals ongefundeerde aannames over de groene banenmachine, maar concrete daden.

In februari 2020 kopten onze kranten dat er zelden zoveel openstaande vacatures in Nederland zijn geweest. Records werden verbroken en er heerste een positief sentiment over onze arbeidsmarkt.1 Ook in Rotterdam was men bezig met een positieve lijn. Het aantal bijstandsgerechtigden daalt al enkele jaren achtereen en wordt gestaafd door effectief beleid en een gunstige economische wind.

Door de Coronacrisis is deze gunstige economische wind weggewaaid en staan we aan het begin van een grote economische crisis. Zo verwacht men een economische krimp van 6,8% voor Nederland 2. Waar de werkloosheid vorig jaar nog naar een historisch dieptepunt daalde van 2,9 procent, verwacht men nu dat de werkloosheid dit jaar met 3 procentpunten zal toenemen naar 5,9 procent.

Leefbaar Rotterdam wil niet stilzitten langs de zijlijn en constructief bijdragen aan het vormen van passend beleid om zoveel mogelijk Rotterdammers aan het werk te krijgen én houden. Wij zien hierin mogelijkheden en streven ernaar om het huidige beleid aan te vullen met een investeringsagenda voor een actief arbeidsmarktbeleid.


Bekijk hier Initiatiefvoorstel Rotterdam 2050: Op weg naar een duurzaam arbeidsmarktbeleid

Laatste nieuws