Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 17 december 2019

Hygiëne in Rotterdamse metro ver onder de maat!


Leefbaar Rotterdam heeft een hygiëneonderzoek laten uitvoeren in de Rotterdamse metro. Specialist Rob Geus (bekend van o.a De Smaakpolitie) nam in de maand november op vier plaatsen monsters op de metrolijnen A (richting Binnenhof) en D (richting de Akkers). Zijn bevindingen zijn alarmerend. In het Nutrilab in Rijswijk werden de afgenomen monsters onderzocht en bleek dat met name de stangen waaraan reizigers zich vasthouden onacceptabel onhygiënisch zijn.

Waar een waarde van enkele honderden bacteriekolonie vormende eenheden per monster normaal zou zijn, bedraagt het kiemgetal in het monster dat van de stang is afgenomen maar liefst 26.000 kolonie vormende eenheden (KVE). Als het gaat om Entero-bacteriën, waar volgens het RIVM bekende ziekteverwekkers onder vallen, bedraagt het aantal KVE 13.000 per monster. Ook deze waarden worden als verontrustend gezien. Joost Eerdmans: “Dit is niet vies. Dit is echt goor. Géén visitekaartje voor de stad, met de doorgaans gerenommeerde RET.  Wij willen heel snelle verbeteringen zien, het is beneden niveau. Rotterdamse reizigers hebben gewoon recht op een nette en schone metro, zeker met de stijgende tarieven.”

Aan de hand van de bevindingen hebben we de volgende vragen aan het stadsbestuur gesteld:

1. Wat is uw reactie op bovenstaande bevindingen?
2. Hoe vaak worden Rotterdamse metrostellen gereinigd met inbegrip van desinfectie?
3. Laat de RET zelf onderzoek verrichten naar de hygiëne (dus niet alleen netheid) in metro’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe vaak en kunnen wij inzicht in deze resultaten krijgen?
4. Bent u het met ons eens dat metro’s door het intensieve gebruik weliswaar nooit smetteloos kunnen zijn, maar dat Rotterdammers beter verdienen dan bacteriewaarden die de acceptabele norm honderden malen overschrijden? Zo nee, waarom niet?
5. Erkent u dat Rotterdammers op deze manier geen waar krijgen voor hun geld? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u het met ons eens dat hier spoedig werk van gemaakt dient te worden, zeker nu eten en drinken in de metro met ingang van 1 januari zal worden toegestaan? Zo nee, waarom niet?
7. Bent u bereid om op korte termijn met de RET om de tafel te gaan en aan te dringen op het aanzienlijk verbeteren van de hygiëne in de metro? Zo nee, waarom niet?

Bekijk hieronder het filmpje:

Laatste nieuws