Home > Weblogs
Maandag, 09 februari 2015

Hollandse vindingen in Rotterdams postkantoor

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Wel zit hij nog in de Raad van Advies van Leefbaar Rotterdam. Ronald was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Eind 19e begin 20e eeuw vierden onze voorouders hun vooruit-gang uitbundig. De spoorwegen kregen schitterend gedecoreerde stations (Antwerpen!) de stad-huizen uit die tijd zijn paleizen in de net ontwikkelde democratie en ook de posterijen, bewijs van de vooruitgang op communicatief gebied, kregen onderdak in vaak schitterende en opvallende gebouwen.

Ons postkantoor staat op de Coolsingel: een communicatietempel! Vanuit dit gigantische gebouw werden berichten het land en de wereld rondgezonden. Wat destijds in dit gebouw gedaan werd kunnen we nu met enkele telefoontjes ook! Afbreken van het gebouw is geen optie en daarom wordt het nu voor andere doeleinden gebruikt.

Tentoonstellingen
Er is een tentoonstelling geweest over de uitvindingen van Leonardo da Vinci en recent konden we kennisnemen van de 1001 verworvenheden die de mensheid aan de moslimbeschaving te danken heeft. Via Indië en de ‘Klassieke Oudheid’, maar dat is natuurlijk niet vermeld i.v.m. het politiek correcte karakter van de tentoonstelling. Die tentoonstelling is nu afgelopen en misschien mag ik als kritisch Rotterdams burger een suggestie doen: De bijdrage van de Nederlandse beschaving aan de ontwikkeling van de mensheid misschien? Ons geschiedenisonderwijs heeft wat dat betreft de laatste decennia op ergerlijke wijze tekortgeschoten. De ‘weg-met-ons-mentaliteit’ druipt er af! Slavernij, kolonialisme, uitbuiting en imperialisme en verder weinig!

Rekenformule
Ik ben op het idee gekomen omdat vrijwel niemand in ons land weet dat Johan de Witt de rekenformule heeft ontwikkeld waardoor de eerste verzekeringen konden ontstaan! Hij werd trouwens gefinancierd door de eerste naamloze vennootschappen ter wereld, zoals de VOC. Die financierde ook de realisatie van de geniale ideeën van Leegwater en Stevin.

Ondertussen werd de eerste microscoop en het slingeruurwerk uitgevonden en daarvoor had Laurens Janszoon Koster van Haarlem het boekdrukken al verbeterd. Het haringkaken door Willem Beukelszoon was toen al eeuwen bekend. Trouwens, wel eens van Cornelis Drebbel gehoord? Uitvinder van de onderzeeër!

Gezinsauto
Zo gaat het tot op heden door, want de studenten van de TU Eindhoven hebben kortgeleden een prijs ontvangen voor het ontwikkelen van de beste gezinsauto, die op zonne-energie loopt.
Kunnen we daar in onze voormalige ‘tempel van vooruitgang’ niet eens wat aandacht aan besteden? Misschien moeten we er wel een serie tentoonstellingen aan wijden!

Hoewel Antoni van Leeuwenhoek vaak als uitvinder van de microscoop wordt genoemd, komt deze eer de familie Jansen toe (1595).

Omstreeks 1624 heeft de Nederlandse uitvinder Cornelius Drebbel het eerste vaartuig dat onder water kon voortbewegen ontworpen én gebouwd.

Deze gastcolumn verscheen eerder op de website van Rotterdam Vandaag en Morgen.

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt
3 april 2019: Volkomen van de pot gerukt door Ronald Sørensen
26 maart 2019: Gevaar van de jaren 30 en docenten van nu door Ronald Sørensen
21 maart 2019: Hoe halen ze het in hun openbare hoofd? door Ronald Sørensen
15 maart 2019: Inspiratiebron van Rutte ! door Ronald Sørensen
6 februari 2019: Een lek in Rotterdam door Ronald Sørensen
24 januari 2019: Wapens inleveren zonder straf: Hardleersheid door Ronald Sørensen

Laatste nieuws