Home > Weblogs
Vrijdag, 23 mei 2014

Godslasteraars in de gemeenteraad

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Wel zit hij nog in de Raad van Advies van Leefbaar Rotterdam. Ronald was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

Toen ik op de christelijke Kweekschool zat te zweten voor mijn examen godsdienst, waarvoor ik ongeveer alle verschillen moest weten tussen de meer dan 600 geloofsrichtingen die in ons land opereren, verzuchtte ik: Waarom komt Onze Lieve Heer niet gewoon uit de hemel en roept: "Van nu af verklaar Ik dat de Afgescheiden Gereformeerden Artikel 312, het bij het rechte eind hebben en raad Ik jullie ten sterkste aan binnen een dag lid van die club te worden!" God kan immers wonderen verrichten, maar desondanks hield Hij de ongelovigen in het ongewisse met alle nare gevolgen van dien.

Wonder
Weinig kon ik toen bevroeden dat Onze Lieve Heer dat wonder al verricht had. Alleen, het had zich aan mijn gezichtsveld onttrokken omdat het al was gebeurd in 622 in de woestijn van Saoudi Arabië. God de Vader of Allah had toen aan een ongeletterde woestijnbewoner zijn berichten en boodschap gegeven in de vorm van de Koran: Allah’s onherroepelijke boodschap voor de mensheid.

Toen ik via mijn leerlingen ook op de hoogte gesteld werd van dit wonder, heb ik natuurlijk niet geaarzeld en direct een exemplaar gekocht (vertaling J.H. Kramers 1982 Elsevier).
Laat ik kort zijn: De Goddelijke boodschap viel me een beetje tegen en gewend aan de Bijbel, die nog iets van chronologie heeft, is het een vrij verwarrende boodschap. God of Allah is weer niet echt helemaal duidelijk, maar de Waarheid valt alleen in contradicties te vatten, zei één van mijn kweekschooldominee’s ooit.

Ongeordend
Ik herkende ook passages uit het Oude Testament, maar niet chronologisch en ongeordend. De boodschap is echter duidelijk. Volg de regels en je gaat naar de hemel, zo niet dan ga je naar die andere plek, die net als de hemel, boeiend beschreven is.

Moet zeggen dat veel van die passages me aan het laatste deel van de Bijbel deden denken: De Openbaring van Johannes.
Uiteraard ben ik daarna nog meer gaan lezen o.a. over het leven van het grote voorbeeld voor moslims Mohammed. Dat viel niet mee. Moord, doodslag, sluipmoord, massamoord, 13 vrouwen waaronder een meisje van 9 (Aïsha). Iets heel anders dan ons christelijke voorbeeld Jezus van Nazareth, die zijn leven geeft voor zijn lijdende medemens.

Als christelijk opgevoede schoolmeester krab je dus achter je oren en je denkt: “Zou Onze Lieve Heer hem nu echt als het voorbeeld uitverkoren hebben?” (Soera 33:21 en 53:2)

Evenbeeld
Onwillekeurig schoot me ook de zinsnede van Feuerbach een leermeester van Marx (ik was links in die tijd) te binnen. “God heeft de mens niet naar zijn evenbeeld geschapen, maar de mens schept God naar zijn eigen beeld.”
Ook de handelswijze van de mens is weerspiegeld in zijn ideaal Godsbeeld. Dat Godsbeeld komt niet overeen met mijn c.q. ons godsbeeld. Vanuit religieuze en maatschappelijke inspiratie hebben wij in het Westen nu eenmaal een stelsel van normen en waarden ontwikkeld, dat niet overeenkomt met de normen en waarden die ontleend kunnen worden aan Allah’s absolute woord.

Mentaliteit
Mijn Koran heeft een woordenregister en ik hoef maar te zoeken onder de woorden vrouwen, ongelovigen of Joden en een middeleeuwse mentaliteit verschijnt voor mijn netvlies. Grappig is te zoeken onder het woord vrede: Vrede met ongelovigen is onder zekere voorwaarden mogelijk 4.90 en 4.91, zeker als de ongelovigen aan de winnende hand zijn. Daarvoor, in 4.89 wordt overigens opgeroepen de ongelovigen te doden indien mogelijk.
Ik zou natuurlijk door kunnen gaan en kunnen citeren uit de vele boeken van prof. Hans Jansen, maar dat vergt teveel ruimte.
Kern van de zaak is dat Allah de gelovigen oproept ongelovigen te bekeren en in hopeloze gevallen te doden. En dat laatste heeft me - opgevoed in christelijke traditie - toen aan het denken gezet.

Vrijbrief
Is Allah niet in staat dat zelf te doen? Foutje? Pats bliksem uit de hemel, zoals Onan ooit ervaarde. Klaarblijkelijk is de Koran een vrijbrief voor gelovigen om namens Allah te handelen. Is dat niet het ontkennen van de goddelijke Almacht?

Is het feit dat je namens de Oppermachtige iets doet, niet twijfelen aan Zijn wil of mogelijkheid dat zelf te doen? Sterker nog, is het handelen namens een Opperwezen niet wantrouwen in Zijn vaardigheid en je plaatsen in de positie van het Opperwezen. Protestanten vinden het heilig verklaren van personen al blasfemie, omdat het oordeel en de genade aan Onze Lieve Heer toebehoren.

Godslaster
Christenen, ook de Katholieken, hebben na de Verlichting over het algemeen de instelling, dat God zijn eigen boontjes wel kan doppen en dat mensen die menen hem te moeten helpen zich in Zijn positie verplaatsen dus godslasterlijk zijn.

Voor hen is het handelen volgens vele dogma’s uit de Koran niet anders dan blasfemie.

Deze gedachten kwamen bij me naar boven, toen ik las dat onze nieuwkomer Nida zich in de gemeenteraad laat inspireren door o.a. de Koran: voor hen Gods onherroepelijke woord, dat oproept tot handelen, omdat Hij dat zelf klaarblijkelijk niet kan.

God geeft dus zijn eigen beperkingen aan en heeft stervelingen nodig om zijn wil uit te voeren. Sorry, dat is in de ogen van vele christenen, waaronder ik, godslasterlijk.


Deze gastcolumn verscheen eerder op de website van Vandaag & Morgen

Reacties:


Door Henry Koster op 3:49 - Zaterdag, 07 juni 2014

Goed stuk!


Door Sprens op 9:38 - Woensdag, 04 juni 2014

Grappig . Ik ben ook aangesproken door een fractiegenoot en werd gevraagd naar mijn kennis over deze zaken en de reacties van moslims.

Die reacties komen niet. De reden is duidelijk. Christenen hebben ooit de oorspronkelijke Bijbel (Koran dus) al eens verdraaid en vervalst en zullen dat dus ook met de laatste versie willen doen.

Ik heb aan een Turkse imam (vader leerling) gevraagd hoe hij stond tegenover de Koran vertaling van Kramers (via een slecht Nederlands sprkende tolk uiteraard)Hij haalde de schouders op en zijn tolk antwoordde: “Is niet goed, is christen”.
Als het van een ander kwam is het diep beledigend, maar is hier natuurlijk questie van “koeltoer”(sic)
Gebruik maken van alle mogelijkheden die onze Westerse cultuur biedt, inclusief de bescherming van minderheden en de vrijheid van meningsuiting, maar ons tegelijkertijd van bewuste misleiding beschuldigen.

Het systeem is wel rond trouwens. Ook onze boodschappers inclusief Jezus waren moslims en onze kritiek is uiteraard gebaseerd op bewuste kwaadaardige misleiding.
Vandaar dat de gedachtenwisseling zo verschrikkelijk moeilijk wordt.

Overigens over dat misleiden en bedriegen? Feuerbach!!!


Door Sprens op 22:25 - Maandag, 02 juni 2014

Deel 2. Abrogeren

Door een kritikaster ben ik geattendeerd op het feit dat de geestelijk vader van Nida zich ook beroept op de Bijbel en de Thora. Klopt!
Overigens vraag ik me af waarom de kritikaster niet openlijk met naam en toenaam zijn verhaal doet. Waarschijnlijk omdat hij het gedeeltelijk met me eens is
en dat liever niet openlijk ventileert. Zo’n beetje zoals Cliteur ooit eerlijk zei zijn kritiek op de Islam verder voor zich te houden , omdat hij vrouw en kinderen heeft.
Zelfcensuur dus. Zover is het al. We hebben vrijheid van meningsuiting, maar kunnen daar in sommige gevallen beter geen gebruik van maken.
Sommigen hebben meer vrijheid dan anderen klaarblijkelijk.

De Bijbel en de Thorah zijn boeken die in dezelfde streek als de Koran zijn ontstaan. De Thora vermelden is eigenlijk niet nodig, omdat de eerste vijf boeken van
het Oude Testament bestaan uit de Thora.
Nida beroept zich dus ook op de Bijbel. Welk deel is niet helemaal duidelijk , omdat het Oude - en Nieuwe testament een totaal ander beeld geven.
De toevoeging van de Thora zal dus wel betekenen dat de nadruk ligt op het O.T. Logisch , omdat ook de Koran en vooral het O.T. overeenkomsten hebben.
Voor eigenlijk alle moslims is de inhoud van de Bijbel na het verschijnen van de Koran geabrogeerd c.q. vervallen verklaard.

Toen het Opperwezen Mohammed zijn visie op de wereld en de mensheid gaf, was dat niet Zijn eerste poging de mensen Zijn wil duidelijk te maken.
Daarvoor had hij via. Mozes en andere profeten ook al pogingen gewaagd. Helaas, de boodschap is wel opgepakt, maar door gekonkel en bewuste misleiding
van latere generaties Joden en Christenen zo slecht geïnterpreteerd, dat er eigenlijk sprake is van bewuste vervalsingen van de oorspronkelijke boodschap.
Vandaar de laatste geopenbaarde boodschap aan Mohammed. Deze kon zich niet laten inspireren door de “verdraaide” vorige
boodschappen, omdat hij als analfabeet, daar geen kennis van kon hebben genomen; behalve misschien mondeling.
Dat er dus overeenkomsten tussen de Koran en de Bijbel zijn is logisch. In de Bijbel staan namelijk wat relicten van de oorspronkelijke boodschap: De Koran.
Vele moslims beschouwen de profeten uit de Bijbel derhalve ook als moslims, wiens boodschappen dus helaas bewust door Joodse en Christelijke schriftgeleerden zijn verdraaid.

Het is dus logisch dat Nida zich laat inspireren door de Bijbel en de Thora. De lezenswaardige en oorspronkelijke boodschap van die boeken staan volgens hen ook in de Koran!
Ze vermelden niet dat sinds het ontstaan van de Koran, de Bijbel en de Thora zijn geabrogeerd. c.q. vervangen door de betere oorspronkelijke versie.
Waarom dan toch expliciet vermelden dat die boeken ook inspiratiebron zijn? Een poging tot eucumene of poging tot bewuste misleiding?

Het oordeel is, zoals in een democratie betaamt, aan de kiezer.


Door Sprens op 19:56 - Maandag, 02 juni 2014

http://hoeiboei.blogspot.nl/2014/06/een-eufemisme-voor-politieke-lafheid.html#more

Zo kan het ook!
Nida wil samenwerking met Gaza; lees Hamas.

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

27 februari 2018: De vrienden van Faust door Ronald Sørensen
20 november 2017: De Nederlandse vlag verboden door Ronald Sørensen
1 november 2017: Rembrandt de Ploert door Ronald Sørensen
31 augustus 2017: De heler en de dief door Ronald Sørensen
10 augustus 2017: Niet alleen Zwarte Piet verdwijnt door Ronald Sørensen
11 juli 2017: Napoleon in de raad door Ronald Sørensen
15 mei 2017: Ik wist het wel door Ronald Sørensen
28 februari 2017: Ons kiessysteem ietsje veranderen door Ronald Sørensen
28 november 2016: Laat ons waken over de vrijheid van spreken door Ronald Sørensen
28 oktober 2016: Besmeuren van islamitische en Turkse instellingen voorkomen! door Ronald Sørensen

Laatste nieuws