Gesubsideerde instellingen met slechts één bestuurder


Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam


Rotterdam, 12 mei 2009


Betreft: schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Onderwerp: Gesubsidieerde instellingen met slechts één bestuurder


Geacht College,

De onderstaande stichtingen krijgen subsidie van de gemeente Rotterdam of van een deelgemeente van de gemeente Rotterdam. Al deze stichtingen hebben maar 1 bestuurder en krijgen toch een substantieel bedrag van ons.

In ons deelnemingenbeleid zitten we na het havenschandaal er boven op dat deelnemingen meerdere bestuurders moeten hebben die moeten tekenen voor financiële verplichtingen. Naar mijn mening zou die lijn doorgetrokken moeten worden naar de grotere subsidies.

Stichting Subsidiebedrag en -verstrekker Voorletters Achternaam
Mothership (Enterprise B.V.) 20.000 Feijenoord JP Everaert
Stichting Ouderenwerk IJsselmonde 620.000 IJsselmonde + 65.540 Rotterdam CE Zaat Zitter
Stichting Rotterdams Volkstheater 107.613 Rotterdam + 36.000 uit deelgemeenten J Meijer
Bonconsult168.000 Charlois + 50.000 Rotterdam FC Bonafacia
Stichting Vrije Kinderopvang Rotterdam 64.466 Kralingen BJ Hansler
Centrum Beeldende Kunst 1.769.500 RotterdamULucas
Hofplein jeugdtheater 1.519.690 Rotterdam Louis Lemaire
Ouder en Kindzorg1.637.912 RotterdamEH Hostmann Verkerk
Haridat / VGV 164.220 RotterdamJT Jaliens Haridat
BB Kids 27.719 Rotterdam MM Dongelsmans
Wereldmuseum 4.851.500 Rotterdam SWBremer
LPII 250.000 Rotterdam GJP Steenbergen

(bedragen uit JR2007, KVK gegevens van vorige maand)


Hieronder volgen de vragen en onze beantwoording:


Vraag 1:   Wat vindt u er van dat sommige stichtingen maar 1 bestuurder hebben?

Antwoord:
Het hebben van 1 bestuurder hoeft subsidieverstrekking niet in de weg te staan. In artikel 2 van de Subsidieverordening Rotterdam zijn de criteria opgenomen om voor subsidie in aanmerking te komen. Bij de aanvraag wordt beoordeeld of er genoeg waarborgen zijn dat de beoogde beleidsdoelen worden behaald en de gelden rechtmatig worden besteed.

Door ons college wordt het raad van toezichtmodel bij de grotere subsidieontvangende instellingen gestimuleerd. Alle verzelfstandigde musea en podia hebben een dergelijk model, waaronder Centrum Beeldende Kunst en het Wereldmuseum. Bij deze voormalige takken van dienst benoemt ons college de leden van de raad van toezicht. Ook bij andere instellingen komt een dergelijk model voor, waaronder LP II, Hofplein jeugdtheater en IJsselwijs (Opvolger ouderenwerk IJsselmonde).

Er is dan één bestuurder of een beperkt aantal bestuurders. De raad van toezicht houdt onder meer toezicht op het bestuur en adviseert het bestuur. De raad van toezicht stelt de statuten vast en benoemt, schorst en ontslaat het bestuur. De raad van toezicht houdt daarbij het maatschappelijk belang in het oog. Raden van toezicht zijn niet opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 
Vraag 2:   Is het hebben van 1 bestuurder in een stichting niet fraudegevoeliger dan het hebben van meerdere bestuurders? Zo nee, wat is dan de reden dat wij meerdere bestuurders bij deelnemingen eisen?
Antwoord:
In het beleidskader deelnemingen worden geen eisen gesteld aan het aantal bestuurders bij deelnemingen. De aanbeveling uit het rapport Lemstra: “Hanteer in de volle breedte van de organisatie het ‘vier ogen principe’ bij privaatrechtelijke handelingen” vindt zijn weerslag in de inrichting van de processen van de organisatie. Deze inrichting moet dusdanig zijn dat er functiescheiding is. Dergelijke handelingen kunnen ook verricht worden door werknemers van een organisatie die geen bestuurder zijn.

Op grond van de Uitvoeringsregeling Subsidieverordening Rotterdam 2005, artikel 8, is het verplicht bij de vaststelling van subsidies boven € 40.000 een beoordelingsverklaring van een accountant en bij een bedrag boven € 200.000 een accountantsverklaring en een accountantsrapport te overleggen. De instructies aan de accountant zijn opgenomen in een controleprotocol dat doo r ons college is vastgesteld. De beoordeling van de administratieve organisatie en interne controle, waaronder de functiescheiding, is een belangrijk onderdeel voor de accountant bij het wegen van zijn oordeel.


Vraag 3:   Wat vindt u er van om voortaan via de SVR minimaal 3 bestuurders te eisen voor subsidies boven de 25.000 euro?

Antwoord:
Het is onverstandig een dergelijke aanvullende eis op te leggen aan subsidieontvangers gezien bovenstaande.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De secretaris,
H. Goedhart, wnd.

De burgemeester,
A. Aboutaleb
 

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws