Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 26 juli 2017

Generaal pardon voor verpleeghuisbewoners


Bron: AD/Rotterdams Dagblad, 23 juli 2017. Opinie door Michel van Elck.

Het sluiten van verpleeghuizen is onacceptabel, vindt Leefbaar-raadslid Michel van Elck. Zijn partij pleit voor een generaal pardon voor verpleeghuisbewoners, waarbij geen enkel huis gesloten wordt.

De afgelopen weken werd Rotterdam opgeschrikt door de aangekondigde sluiting van drie kleine verpleeghuizen. Bewoners van de Laurens-huizen Naber in Ommoord, Zomerhoek in IJsselmonde en Evenaar van Humanitas in Oosterflank moeten halsoverkop op zoek naar een nieuw onderkomen. Medewerkers van diverse Rotterdamse zorgorganisaties geven aan dat het einde nog niet in zicht is en meer verpleeghuizen hun deuren sluiten.

Na het bekend worden van de sluitingen uitten veel familieleden van verpleeghuisbewoners hun grote zorgen bij Leefbaar Rotterdam. Kinderen die vrezen dat hun zieke ouders letterlijk zullen sterven van de stress. Een dementerende vrouw van 96 die binnen zes maanden twee keer gedwongen moet verhuizen. Dit is een beschaafde samenleving onwaardig en niet humaan.

De desastreuze gevolgen van de zorgbezuinigingen van het VVD/PvdA-kabinet worden zo steeds vaker en nadrukkelijker zichtbaar. Na het fors korten op gemeentelijke zorggelden, de thuiszorgbezuinigingen en het sluiten van vele verzorgingshuizen, zijn nu verpleeghuizen het slachtoffer. Verpleeghuizen waar bewoners gemiddeld korter dan een jaar verblijven. Verpleeghuizen die, gelet op bestaande wachtlijsten, gesloten verzorgingshuizen en toenemende vergrijzing, nu en de komende jaren juist bikkelhard nodig zijn.

Mede door het manifest Scherp op Ouderenzorg van Hugo Borst en Carin Gaemers leek er bij de landelijke verkiezingen bij álle politieke partijen aandacht te zijn voor de verpleeghuiszorg. Men leek te beseffen dat om een kwaliteitsslag te maken 2,1 miljard euro extra geïnvesteerd moet worden en 70.000 zorgmedewerkers extra nodig zijn. Van die mooie voornemens is nog nauwelijks iets terecht gekomen. De ellenlange Haagse coalitieonderhandelingen helpen daar niet bij.

Een veilige oude dag voor ouderen in een verpleeghuis valt of staat met kleinschaligheid, geborgenheid, regelmaat en rust. Met liefde en aandacht van de gewaardeerde, vertrouwde zorgmedewerkers die de ouderen en hun familieleden vaak al begeleid hebben bij de zware stap vanuit (zieken)huis naar verpleeghuis. Onacceptabel als hier een gedwongen verhuiscarrousel bijkomt.

Voor Leefbaar reden om te pleiten voor een generaal pardon. Maar geen pardon zoals u gewend bent. Niet voor uitgeprocedeerde asielzoekers die van onze welvaart willen profiteren, maar voor ouderen die van Nederland een welvarend land hebben gemaakt. Niet voor illegalen waar altijd geld voor beschikbaar is, maar voor ouderen die nu de rekening gepresenteerd krijgen. Niet voor illegalen die terecht het land moeten verlaten, maar voor ouderen die onterecht hun onderkomen worden uitgejaagd.

Leefbaar wil een pardon waarbij alle ouderen de garantie krijgen dat zij hun leven waardig kunnen afsluiten in het verpleeghuis waarin zij nu wonen.

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Zorg en sociaal

Laatste nieuws