Geld naar handen aan het bed in plaats van naar de accountant


Klik hier om de beantwoording van de schriftelijke vragen te bekijken (pdf)

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 14 juli 2015


Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Geld naar handen aan het bed in plaats van naar de accountant


Geacht College,

In het recent gepubliceerd jaarverslag over het jaar 2014 van zorginstelling Aafje vallen, naast de salarissen van de nieuwe bestuurders die omgerekend boven de huidige WNT-norm verdienen, de schrikbarend hoge accountantskosten op van maar liefst 425.000 euro.

In vergelijking met andere Rotterdamse zorginstellingen zijn deze accountantskosten zeer hoog (kosten versus balanstotaal). Daarnaast zijn de accountantskosten bij Aafje ten opzichte van vier jaar geleden met maar liefst 235 procent gestegen terwijl het balanstotaal en de omzet maar een relatief lichte stijging laten zien. De niet in Rotterdam gevestigde, maar wel actieve zorginstelling Careyn heeft over het jaar 2014 zelfs 1,1 miljoen euro aan accountantskosten betaald.
Leefbaar Rotterdam vindt het goed (verplicht) dat accountantskantoren de jaarrekening van zorgorganisaties controleren, maar bovenal dat geld voor de zorg ook zo veel als mogelijk naar de handen aan het bed moet gaan en heeft dan ook de volgende vragen aan het College:

1. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat deze accountantskosten extreem hoog zijn? Zo nee, waarom niet?
Redenen van de hoge accountantskosten kunnen o.a. zijn dat deze zorgorganisaties wellicht problemen hebben rondom de administratieve organisatie, dat door de strikte regelgeving/bureaucratie in de zorg veel geld verloren gaat aan controle/administratieve werkzaamheden of dat de accountant hoge tarieven in rekening brengt.
2. Bent u bereid het gesprek met Aafje en Careyn aan te gaan over de reden van deze torenhoge accountantskosten en de gemeenteraad over de uitkomst hiervan te informeren? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u het met Leefbaar Rotterdam eens dat geld in de zorg zo veel als mogelijk naar de handen aan het bed moet gaan?


Met vriendelijke groet,

Michel van Elck                               Gerben Vreugdenhil
Leefbaar Rotterdam                         Leefbaar Rotterdam

Dossier: Gerben Vreugdenhil

Dossier: Michel van Elck

PROFIEL: Michel van Elck

Dossier: Ouderen

STANDPUNT: Ouderen

Dossier: Zorg en sociaal

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws