Home > Weblogs
Woensdag, 10 juni 2015

Geef de sultan wat des sultans is

Vanwege zijn ongenoegen over hoe het er aan toe ging in de politiek richtte Ronald Sørensen (Rotterdam, 4 mei 1947) in 2001, samen met zijn vrouw Nel, Leefbaar Rotterdam op. Na de moord op Pim Fortuyn nam Ronald het fractievoorzitterschap op zich. In juni 2011 verliet Ronald de fractie van Leefbaar Rotterdam om zijn werk voort te zetten in de Eerste Kamer voor de PVV. Deze functie vervulde hij tot juni 2015. Tegenwoordig is Ronald vaste columnist voor Leefbaar Rotterdam en zit hij in de Raad van Advies van de partij. Hij was 32 jaar lang docent biologie en geschiedenis op de O.S.G. van Borselen in Rotterdam. Tevens was hij van 2007 tot 2011 Statenlid in de provincie Zuid-Holland.
door Ronald Sørensen

De Turkse subcultuur in ons land heeft zich duidelijk uitgesproken bij de laatste Turkse verkiezingen: ze willen Erdogan aan bijna dictatoriale macht helpen. Nu is het natuurlijk al ridicuul dat ze zo massaal gaan stemmen voor de regering van een land waar ze om welke reden dan ook liever niet permanent verblijven, maar nu ze hun mening gegeven hebben vind ik dat we die ook moeten respecteren.

Ik stel dus voor om:

Alle bladen en journalisten in ons land streng te gaan controleren. Iedere kritiek op onze regering moet in de kiem worden gesmoord en journalisten die dat toch doen, moeten worden opgesloten. Daarnaast moeten de sociale media goed gevolgd worden en bij al te veel “ijdel” gebruik tijdelijk worden stilgelegd.

De nationale godsdienst, het christendom, dient voorgetrokken te worden. Alleen christenen mogen in overheidsdienst en er komt natuurlijk een verbod op het dragen van duidelijke kenmerken van religies die in de minderheid zijn, zoals hoofddoekjes.

Alle Nederlanders die ooit geëmigreerd zijn, mogen hun Nederlanderschap niet inleveren op straffe van verlies van eventuele bezittingen in ons land. Gelukkig hebben we geen dienstplicht, anders zouden ze die – al zijn ze in b.v. Turkije geboren – in ons land moeten vervullen of extra belasting betalen.

Politieke minderheden worden op alle manier tegengewerkt en demonstraties worden keihard onderdrukt.

De geschiedenisboekjes worden herschreven. Onze koloniale geschiedenis is de mooiste periode uit ons verleden en dient snel in ere te worden hersteld. Surinamers, Indonesiërs, Japanners etc. snakken naar een herleven van die periode. Een periode waarin ze kennis konden maken met onze superieure cultuur en waarvan ze door laag bij de grondse externe krachten van losgeraakt zijn. Verwijzen naar gruwelen ooit begaan door Nederlanders wordt als defaitisme beschouwd en is strafbaar!

Op ieder overheidsgebouw dient ten minste één nationale driekleur te wapperen en ons volkslied wordt het aloude ‘Wien Neêrlands bloed door de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij’.

Het vinden van banen door vrouwen moet veel moeilijker gemaakt worden, want die dienen vooral om hun mannen te behagen en om kinderen te baren en te verzorgen. Vrouwen mogen wel op universiteiten en scholen zijn, maar het dragen van inferieure kenmerken werkt enorm in hun voordeel.

Minderheden worden rechteloos. Ze hebben de kans gehad om voor 100 procent christelijk en Nederlands te worden, maar hebben dat genegeerd, onze superioriteit daarmee afwijzend. De consequenties zijn voor hen zelf.

De koning krijgt het grootste paleis ter wereld, zonder gouden toiletbril (dat wel!)

Corruptie wordt alleen bestreden als die van niet regeringsgezinde kringen komt. Corruptie uit regeringskring wordt toegelaten en rechters en openbare aanklagers die zich daartegen verzetten worden ontslagen.

De Friezen, die een eigen taal en cultuur hebben, worden vanaf nu extra in de gaten gehouden. Ze mogen zich wel organiseren, maar al te enthousiaste uitingen van het ‘Frieszijn’ worden met harde hand onderdrukt. Ook zal het leger nadrukkelijk aanwezig zijn in alle elf steden!

Nee, het wordt echt heel gezellig als het merendeel van de Turken in Nederland zijn zin krijgt. Wat zei onze burgemeester ooit? O ja: “Als het je niet bevalt, er gaan iedere dag vliegtuigen”.

Gastcolumn

Op deze plek kunt u regelmatig een nieuwe gastcolumn lezen. De columns zijn van de hand van verschillende bekende Nederlanders die op op prikkelende wijze hun mening met u delen. Leefbaar Rotterdam hoopt hiermee het politieke debat aan te moedigen.

De verschillende gastcolumnisten zijn: Maurice de Hond, Bram Peper, Ronald Sørensen, Robbert Baruch, Maarten van Rossem, Mr. A.M. Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam), Dick Pels en André Krouwel.

Let op!

De gastcolumnisten schrijven volledig op eigen titel en niet op die van Leefbaar Rotterdam.

Andere gastcolumns

14 mei 2019: De keuze van Ziyjech door Ronald Sørensen
6 mei 2019: Woede en Wrok door Ronald Sørensen
17 april 2019: Thierry heeft gelijk door Ronald Sørensen
3 april 2019: Hetze jegens Baudet moet stoppen door Ronald Buijt
3 april 2019: Volkomen van de pot gerukt door Ronald Sørensen
26 maart 2019: Gevaar van de jaren 30 en docenten van nu door Ronald Sørensen
21 maart 2019: Hoe halen ze het in hun openbare hoofd? door Ronald Sørensen
15 maart 2019: Inspiratiebron van Rutte ! door Ronald Sørensen
6 februari 2019: Een lek in Rotterdam door Ronald Sørensen
24 januari 2019: Wapens inleveren zonder straf: Hardleersheid door Ronald Sørensen

Laatste nieuws