Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 07 maart 2019

Gedoe in raadscommissie over behandeling energietransitie


Woensdagavond was er gedoe rond de behandeling van de Rotterdamse energietransitie. Omdat de uitkomst van de landelijke energietransitie door uitstel nog steeds niet bekend is, vond een aantal partijen het niet voor de hand liggen om hier in Rotterdam al een besluit over te nemen. Vorige week nam collegepartij VVD dan ook het initiatief om de Rotterdamse behandeling uit te stellen en benaderde hierover Leefbaar Rotterdam. Hierdoor ontstond er een meerderheid voor uitstel van behandeling. Maar op de dag zelf trok de VVD, onder druk van de coalitiepartijen en wethouder Bonte, haar eigen voorstel tot uitstel plotseling in.

Waar er dus eerst een meerderheid voor uitstel was staakten, door de plotselinge draai van de VVD,  nu de stemmen. De regels schrijven dan voor dat er op een volgende vergadering nóg een keer gestemd wordt. Maar nu besliste de D66 commissievoorzitter eerst dat op basis van de gestaakte stemmen de behandeling gewoon doorgang kon vinden om daarna voor te stellen de stemming direct over te doen omdat er inmiddels iemand van de coalitie was aangeschoven. De Leefbaar woordvoerders Simons en Koster gingen met deze bizarre interpretatie van de regels door de voorzitter uiteraard niet akkoord. En bij controle van de regels bleken zij ook gelijk te hebben.

Dit alles komt wellicht over als onderling gekissebis tussen politici die vooral met zichzelf bezig zijn. Het tegendeel is waar volgens Leefbaar woordvoerder Geert Koster: “Wij vinden het niet in het belang van Rotterdam en de Rotterdammers dat we hier al allerlei zaken gaan vaststellen en beloftes gaan doen aan de stad terwijl we nog niet weten wat er landelijk beslist wordt” Bovendien, zo vult zijn collega Robert Simons aan, “ontbreekt het nog aan elke financiële onderbouwing voor deze Rotterdamse plannen. Leefbaar wil een zorgvuldige behandeling en geen verdere stijging van de klimaatbelasting voor Rotterdammers en onze bedrijven.  Wij willen, los hoe je inhoudelijk tegen de plannen van dit stadsbestuur aankijkt,  eerst meer inzicht in de financiën hebben.

Tot slot spreekt Simons zijn verbazing uit over de houding van de coalitiepartijen. “Ze zijn gewend om bijna elke stemming met één stem verschil te winnen. Als dan één keer de stemmen staken staan ze als kleine kinderen meteen te stampvoeten omdat ze hun zin niet krijgen.  En geldende regels? Ach, die lappen ze gewoon aan hun laars als ze even niet uitkomen”

Dossier: Geert Koster

PROFIEL: Geert Koster

Dossier: Robert Simons

PROFIEL: Robert Simons

Dossier: Milieu / Duurzaamheid

STANDPUNT: Schoon en groen

Laatste nieuws