Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 27 november 2019

Flexmedewerkers: geïntimideerd door de gemeente


Bron: De Telegraaf. Door: Maarten Ritman.

Rotterdam - Medewerkers van de Rotterdamse dienst Werk en Inkomen die knokken voor een vast contract voelen zich geïntimideerd door de gemeente.

Morgen wordt in de gemeenteraad een debat gehouden over de onzekerheid en angst van de medewerkers. Van het personeel werkt 27 procent met een tijdelijk contract, stelt de gemeente. Enkele mensen die kritisch zijn op hoe er wordt gewerkt zijn noodgedwongen vertrokken, bevestigt vakbond FNV.

Recent is een petitie aangeboden aan wethouder Richard Moti (Werk en Inkomen) waarin de flexmedewerkers pleiten voor betere kansen op een vast contract. Er zijn ook publicaties geweest naar aanleiding hiervan.

Daarop zijn flexmedewerkers als groep aangesproken door hun leidinggevenden met een boodschap die je als intimiderend kunt opvatten stelt Fatima el Mourabit van de FNV. „Ze zijn met een bepaald gevoel weggegaan dat niet prettig is.”

Mensen kregen verkapt de boodschap dat ze beter konden vertrekken als ze het niet naar hun zin hadden. „Niet letterlijk, maar meer van ’ik kan me voorstellen dat je iets anders wil doen’.” Terwijl het de medewerkers maar om één ding te doen is, een vast contract bij goed functioneren, benadrukt El Mourabit.

Het gaat haar en de mensen die ze vertegenwoordigt niet om de angstcultuur, ook al is daar wel sprake van. „Dat loopt al langer, het is niet iets nieuws.”

Debataanvrager Eshan Jami wil ook dat de gemeente zich inspant om de mensen in vaste dienst te nemen in plaats van jaren met een tijdelijk contract in onzekerheid te laten verkeren. Hij is geschokt door de ’intimidatiepraktijken’.

„Bij kritiek sta je op straat. Ik wil juist bescherming van klokkenluiders. Er zijn twintig mensen bij betrokken schat ik in, die moeten hoe dan ook allemaal in loondienst worden genomen door de gemeente”, stelt Jami. Daarvoor zal hij ook een motie indienen, naast een verzoek voor een onafhankelijk onderzoek, waarbij de angstcultuur onder de loep moet worden genomen.

„Ik heb schrijnende verhalen gehoord, dit zijn echt DDR-toestanden”, verzucht het raadslid. Hij stoort zich aan het ’Jekyll en Hyde karakter’ van de dienst Werk en Inkomen. De nadruk ligt op de menselijke maat, persoonlijke begeleiding van mensen in de bijstand om Rotterdammers duurzaam aan het werk te krijgen, terwijl het uitvoerend personeel geen kritiek mag uiten en langdurig in onzekerheid verkeert.

Het debat zal naar verwachting uitmonden in een ordedebat omdat het stadsbestuur organisatiewethouder Arjan van Gils het woord wil laten voeren. Jami wil juist Moti aan de tand voelen omdat het over ’de werkcultuur bij Werk en Inkomen gaat’.

Het dossier is ondertussen op het stadhuis overgedragen aan Van Gils, die benadrukt dat alle medewerkers, ’in vaste dienst of uitzendkrachten’, zich veilig en gehoord moeten voelen.

Laatste nieuws