Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 23 januari 2014

Even voorstellen: Gerben Vreugdenhil


Maak wekelijks kennis met een van onze nieuwe toppers en kandidaat-gemeenteraadsleden. Zo kent u de kandidatenlijst van Leefbaar Rotterdam voor de gemeenteraad straks door en door. Deze week onze nummer 14 op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad: Gerben Vreugdenhil.

Naam: Gerben Vreugdenhil
Leeftijd: 52
Beroep: directeur vermogensbeheerder
Burgerlijke Staat: Gehuwd, 2 kinderen
Woonwijk: Prinsenland

Wat is er nou leuk aan de politiek?
“Politiek bepaalt het speelveld van ons maatschappelijk en privé leven. Dat geldt eens te meer voor de lokale politiek, dat ervaar je als Rotterdammer in je dagelijkse leven. Een mooi voorbeeld hiervan was de jaren voortslepende drugsoverlast rondom het Centraal Station en de Pauluskerk. Door Leefbaar aangepakt met als gevolg een veiliger en schoner Centraal Station en omgeving! Gemeentepolitiek moet pragmatisch zijn om zo goed mogelijk aan de toekomst van stad en bewoners bij te dragen.”

Waarom Leefbaar Rotterdam?
“Ik kom uit een Rotterdamse familie. Voor mij is dit de enige partij die volledig geworteld is in Rotterdam. Het is een partij met een Rotterdamse invalshoek die midden in de maatschappij staat; superpragmatisch, geen bellenblazen. Leefbaar wil net als ik een beter en kleiner gemeentelijk apparaat met lagere lasten. Niet lullen maar poetsen, met een eerlijke open blik. De partij van het gezond verstand. Niet beladen met rare ideologieën die niet werkbaar zijn.”

Wat vind je het mooiste aan Rotterdam?
“Ik vind de mensen het mooiste. Hun nuchtere mentaliteit. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg en ondertussen bouwen we een wereldstad op. Ik ga met mijn zoon achterop de fiets regelmatig naar De Kuip. Als je daar bent voel je die geweldige Rotterdamse sfeer ”

Welke persoonlijke kwaliteit zet jij straks in om succesvol te zijn?
“Ik ben opgeleid als bedrijfseconoom en registeraccountant. Altijd bezig met mensen en bedrijven om prettig en kostenefficiënter te werken. Die inzichten wil ik benutten bij het beoordelen van de zorg- en jeugdtaken die straks vanuit het rijk komen en die uitgevoerd moeten worden met veel minder geld. Om daarin als gemeente succesvol te zijn, moeten we investeren in de uitvoerders in de wijk en geen waterhoofd maken met dure en onnodige managers en bestuurders. Daarnaast zal ik goed in de gaten houden of het gemeentelijk apparaat wel voldoende inkrimpt!  Dan kan het huishoudboekje van de gemeente eindelijk eens op orde komen en kunnen de lokale lasten dalen.”

Waar wind je je het meest over op?
“Het stuit mij tegen de borst hoe zorg en respect voor ouderen steeds verder afkalft. Terwijl zij het toch zijn geweest die tientallen jaren lang zonder te mopperen en zonder veel te vragen keihard hebben gewerkt. Deze groep korten is voor politici lekker gemakkelijk omdat ze toch niet protesteren. Dat is onfatsoenlijk en onacceptabel! Het gratis OV voor deze groep is iets geweldigs en moet dan ook zeker blijven. Een ander punt is de gebrekkige huisvesting van te veel scholen. Kinderen en leraren in benauwde en bedompte lokalen in tochtige en slecht onderhouden schoolgebouwen. Als het kantoren waren, dan zouden ze op last van de Arbodienst gesloten worden. Maar als schoolgebouw kan het geen kwaad. Onbegrijpelijk!”


Gerben Vreugdenhil

Reacties:


Door Gerard.van.Diessen op 13:10 - Woensdag, 29 januari 2014

Ook iemand als Hennie van Schaik zou terug moeten kunnen keren in de raad, wie kent hem niet?


Door Gerard.van.Diessen op 12:50 - Woensdag, 29 januari 2014

Dries Mosch is de man die jaren de straat naar de raad bracht. Zijn verdienste van de afgelopen jaren is om met vele voorkeurstemmen terug te kunnen komen in de nieuwe Gemeenteraad op 19 maart aanstaande.


Door Rinus van de Heerik op 11:26 - Woensdag, 29 januari 2014

@Ries van den Bovenkamp

Dries Mosch de man van de straat


Door Ries van den Bovenkamp op 19:14 - Dinsdag, 28 januari 2014

Wie staat er op nummer 27, Rinus?


Door Rinus van de Heerik op 17:54 - Maandag, 27 januari 2014

Nou Sprens ik heb de lijst héééééél goed bekeken maar ik kom toch steeds uit bij nummer 27


Door Ries van den Bovenkamp op 21:38 - Zondag, 26 januari 2014

Andermaal bedankt, Leen.
Kun je de Bonnenpolder-problematiek niet op de site van de PvdA aanhangig maken?

Zij moeten jouw verhaal ook kennen, dat verdienen ze.


Door Sprens op 18:04 - Zaterdag, 25 januari 2014

Nee Rinus. Kijk eens goed op de lijst!

Ik ben blij dat Leen ons nog een keer uitlegt hoe het in de Bonnenpolder zo verkeerd kon gaan! Hij heeft het pas 326 keer uitgelegd en ik kan er geen genoeg van krijgen!


Door Victor Reijkersz op 18:03 - Zaterdag, 25 januari 2014

Succes Gerben!


Door Leen Vreugdenhil op 12:01 - Zaterdag, 25 januari 2014

De casus Bonnenpolders is een voorbeeld geworden van het geknoei bij een integraal gebiedsontwikkelingsproces en de maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade die dat uiteindelijk oplevert. Er is sprake van een forse schending van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=86520/12gr3972_Van_de_heer_Vreugdenhil_een_brief_over_het_gebiedsontwikkelingsplan_De_Bonnen.pdf).

Ik constateer dat er ongeveer 15 jaar geleden al sprake was van een stevig probleem bij een gemeentelijke tak van dienst (http://www.ad.nl/ad/nl/1401/ad/integration/nmc/frameset/varia/kobala_article.dhtml?artid=rd001674). Ofschoon de ambtelijke top ooit werd vervangen (http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/2418460/2005/09/13/OBR-lette-niet-op-geld.dhtml?redirected) bleef het tweede echelon zitten en veranderde er niets in de organisatiecultuur bij het gemeentelijk vastgoedbedrijf. De problemen met de grondexploitaties zijn nog niet voorbij (http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/publicaties/files_content/persberichten/rotterdam/Persbericht Grex- -grond voor exploitatie.pdf), is er gebleken dat er te weinig oog was van het college van B&W voor integriteitsschendingen (http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/publicaties/files_content/persberichten/rotterdam/Persbericht Ruimte in de verhuur.pdf) en was er te weinig aandacht voor de beheer van het eigen vastgoed (http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/publicaties/files_content/persberichten/rotterdam/Persbericht tijd om te verkopen.pdf). De verantwoordelijke wethouder(s) geven geen leiding, maar laten zich leiden door de ambtelijke adviezen. Dat getuigt niet alleen van een verkeerde loyaliteit, maar bovenal ook van een gebrek aan intellectueel overzicht en moreel overwicht om ambtelijke weerstand te breken en de gewenste veranderingen tot stand te brengen.

Verkiezingen hebben geen enkele zin als de gekozen bestuurders kiezen voor blinde loyaliteit met het ambtelijk apparaat en de gemeentelijke diensten en zich als een buikspreekpop c.q. marionet hiervan laten gebruiken. Het gebiedsgericht werken is dan te weinig op de burger gericht (http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/nl/publicaties/files_content/persberichten/rotterdam/Persbericht rapport Wijken voor de stad.pdf). Het dossier Bonnenpolders laat zelfs zien dat de bewoners en ondernemers in dit deel van Rotterdam zijn uitgeleverd als speeltje aan ambtenaren van het gemeentelijk vastgoedbedrijf en als prooi aan de vastgoedspeculanten. Dit handelen staat haaks op fraaie beloftes in verkiezingsprogramma´s en coalitieovereenkomsten.


Door Rinus van de Heerik op 20:19 - Vrijdag, 24 januari 2014

Jij toch ook sprens


Door Rinus van de Heerik op 20:11 - Vrijdag, 24 januari 2014

Ik wens je veel succes

maar ik stem op no 27 van de verkiezingslijst


Door Ries van den Bovenkamp op 23:54 - Donderdag, 23 januari 2014

Je zult vast een aardige vent zijn, Leen Vreugdenhil.
Maar hoe lang blijf je over die Bonnenpolder drammen?

Ik wens Gerben Vreugdenhil trouwens alle succes toe!


Door Sprens op 22:09 - Donderdag, 23 januari 2014

Kleinere foto’s?


Door Derk jan weisbeek op 15:30 - Donderdag, 23 januari 2014

Goed verhaal, En een vermogensbeheerder is hard nodig in Rotterdam. Veel succes !!!


Door Leen Vreugdenhil op 12:42 - Donderdag, 23 januari 2014

Ik ben ook een Vreugdenhil (http://www.vreugdenhil-online.com/), maar geboren en getogen in Hoek van Holland. Ik beschouw mezelf als een Hoekenees met een Westlandse mentaliteit. Het is dan ook wel eens schokkend om te worden geconfronteerd met de voorgewende ambtelijke deskundigheid van het 30 kilometer verderop gelegen Rotterdam.

Het is ook schokken om te moeten ervaren dat het eigen lokale bestuur ruim 10 jaar nadat een probleem werd geconstateerd t.a.v. het beleidsvacuüm bij de uitgifte van gemeentelijke landbouwgronden in (tijdelijk) gebruik of beheer niet in staat is gebleken een verandering te bewerkstelligen (http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/postin.cgi/action=view/id=48335). Het geknoei in het buitengebied van de deelgemeente Hoek van Holland uit zich ondermeer met het zogenaamde “saneren” van een perceel gemeentelijke landbouwgrond (http://www.ris.rotterdam.nl/cgi-bin/postin.cgi/action=view/id=48339). Het toont aan dat enerzijds ambtenaren het niet schuwen bestuurders en volksvertegenwoordigers niet tijdig, niet volledig en niet juist te informeren en anderzijds hoe dat bestuurlijk is getolereerd. Gelukkig heeft de raad van de gemeente Rotterdam nu unaniem verzocht om een onderzoek door de Rekenkamer Rotterdam (http://www.rekenkamer.rotterdam.nl/files_content/onderzoeksopzetten/R.O.13.11 opzet Bonnepolder en Oranjebonnen.pdf). Dit onderzoek zal in het najaar van 2014 klaar zijn. Er bestaat echter grote zorg dat in de tussenliggende periode de maatschappelijke -, zakelijke - en persoonlijke schade slechts zal toenemen doordat er vrij spel wordt geboden aan het ambtelijk apparaat en de gemeentelijke diensten. Van de huidige verantwoordelijke bestuurders mag niets meer worden verwacht en het zal nog enige tijd duren voordat er nieuwe bestuurders zijn aangesteld en ingewerkt. Het lokale bestuur in de deelgemeente Hoek van Holland is voor ons niet als toegevoegde waarde gebleken en ook van de komende gebiedscommissie wordt niets verwacht daar de personele samenstelling ongeveer gelijk zal blijven en de heersende bestuurscultuur dus zal worden gehandhaafd. Het zal dan ook op prijs worden gesteld als straks de nieuw gekozen volksvertegenwoordigers in de raad van de gemeente Rotterdam ook oog willen hebben voor dit onderdeel van de stad, de mensen die hier wonen en de ondernemers die hier hun bedrijf hebben.

Dossier: Campagne 2014

Laatste nieuws