(Nog niet beantwoord)

Ernstige agressie tegen docenten


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 29 november 2018

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Ernstige agressie tegen docenten

Geacht College,

Gisteren bleek uit onderzoek van DUO en aanvullend onderzoek van de NOS dat ruim een kwart van de VO-docenten het afgelopen jaar te maken heeft gehad met scheldpartijen, intimidatie of fysiek geweld.
Hoewel de uitkomsten niet verrassend en helaas naadloos in lijn met de resultaten van eerdere onderzoeken zijn, blijft het schokkend om te lezen met wat voor excessen docenten geconfronteerd worden. Leraressen die worden betast of worden uitgescholden door leerlingen met een onvoldoende. Leraren die klappen krijgen of worden bekogeld met tafels en stoelen. Des te meer zorgwekkend is het gegeven dat het aantal incidenten toeneemt. Toen DUO in december 2015 onderzoek deed naar geweld tegen VO-docenten bleek dat 22 procent van hen in het schooljaar 2014-2015 te maken had gekregen met verbaal of fysiek geweld door leerlingen. In het schooljaar 2017-2018 is dit gestegen naar 27 procent. Uit het onderzoek blijkt verder dat geweld tegen docenten doorgaans vaker voorkomt op de niveaus VMBO Basis en Kader en op scholen met veel achterstandsleerlingen, wat Rotterdam extra vatbaar maakt voor dergelijke misstanden.

Ik heb hierover de volgende vragen aan het college: 

1. Bent u bekend met het onderzoek ‘Sociale veiligheid van docenten’ en het aanvullende onderzoek van de NOS?
2. Hoe verklaart u de forse stijging in geweldsincidenten tegen VO-docenten ten opzichte van 2015?
3. Herkent u deze stijging van geweld tegen VO-docenten ook in Rotterdam? Zo nee, wat maakt Rotterdam dan anders dan de rest van Nederland?
4. Zijn u cijfers bekend over het aantal fysieke en verbale geweldsincidenten tegen docenten op Rotterdamse middelbare scholen? Zo nee, kunt u deze cijfers achterhalen?
5. In hoeveel gevallen is het afgelopen schooljaar aangifte gedaan van geweld tegen docenten in Rotterdam? Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van eerdere schooljaren?
6. Hoeveel gevallen van dealen en wapenbezit op en rond scholen zijn u bekend over het afgelopen schooljaar? Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van eerdere schooljaren?
7. Hoeveel meldingen van verwijderingen zijn het afgelopen schooljaar bij u binnengekomen? Hoe verhouden deze cijfers zich ten opzichte van eerdere schooljaren?
8. Bent u het met ons eens dat de mogelijkheden voor scholen om notoire probleemleerlingen te verwijderen nog altijd veel te beperkt zijn? Zo nee, waarom niet?
9. Bent u met ons eens dat het OPDC ontoereikend is gebleken? Zo nee, waaruit blijkt volgens u dan het succes van het OPDC –wetende dat de agressie tegen docenten alleen maar is toegenomen?
10. Bent u bereid om mee te denken over effectievere alternatieven voor agressieve probleemleerlingen die niet langer te hanteren zijn op reguliere scholen? Zo nee, waarom niet?
11. Wilt u deze vragen beantwoorden vóór de commissievergadering over veiligheid op Rotterdamse onderwijsinstellingen die conform onze regeling van werkzaamheden van 28 juni gehouden zal worden?


Met vriendelijke groet,

Jari Esbeukman

Meest recente schriftelijke vragen

24 september 2019
Sluiting rangeerterrein Waalhaven (n.n.b)
17 september 2019
Sluitingstijd terrassen Eurekaweek (n.n.b)
3 september 2019
Toename klanten voedselbank (n.n.b)
3 september 2019
Papierprikken (n.n.b)

Laatste nieuws