Home > Informatie > Nieuwsberichten
Woensdag, 30 september 2020

Eerste hap uit ‘Eneco-jackpot’: 200 miljoen euro naar energietransitie


Bron: AD Rotterdams Dagblad. Door: Antti Liukku

De eerste 270 miljoen euro van de ‘Eneco-jackpot’ is verdeeld door het Rotterdamse stadsbestuur. Ahoy en Bijdorp ontvangen steun, geïnvesteerd wordt in omscholing en woningbouw. En vooral veel geld gaat naar de energietransitie.

De gemeente incasseerde maar liefst 1,3 miljard met de verkoop van energiebedrijf Eneco. Wethouder Arjan van Gils (financiën, D66) benadrukte woensdag, bij de presentatie van de begroting, nogmaals dat de Eneco-gelden aan strenge voorwaarden zijn verbonden. Het opgerichte fonds moet ‘revolverend’ zijn; de opbrengsten van de investeringen moeten terugvloeien. ,,We hebben heldere criteria en een onafhankelijke adviescommissie zal de aanvragen beoordelen.’’

De eerste 270 miljoen is al vergeven, en daar is geen adviescommissie aan te pas gekomen. Al eerder besloot de gemeente om van de Eneco-opbrengst 68 miljoen te besteden aan de energietransitie, om bijvoorbeeld woningen van het gas te halen. Hier bovenop komt nog een Energietransitiefonds van 134 miljoen euro. Ook wordt 3 miljoen euro gestoken in een fonds voor innovatieve bedrijven ,,Hiermee bereiden we ons ook voor op de economie van de toekomst. We willen deze stad sterker uit de crisis laten komen.’’

Grabbelton
40 miljoen van het Eneco-geld wordt gestoken in betaalbare woningbouw en 14 miljoen in een ‘scholingfonds’. Dat laatste bestaat uit scholingsvouchers voor werkzoekenden. Dat levert geld op, aldus Van Gils, omdat het aantal Rotterdammers in de bijstand wordt teruggedrongen. Al eerder was duidelijk dat Blijdorp en Ahoy voordelige leningen ontvangen om het hoofd boven water te houden.

Volgens Joost Eerdmans, leider van oppositiepartij Leefbaar Rotterdam, worden ‘de verkeerde prioriteiten gelegd’. ,,Het is schrijnend dat 200 miljoen in de groene grabbelton van de energietransitie verdwijnt. Voor ondernemers die nu op omvallen staan, blijven slechts broodkruimels over.’’

Laatste nieuws