Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 26 september 2014

‘Een uitkering is een vangnet, geen hangmat’


Bron: de Volkskrant, 26 september 2014 - door Bart Dirks
Het nieuwe college in Rotterdam, zonder de PvdA, presenteert zijn begroting. De Leefbaar-wethouder voor arbeid slaat een harde toon aan.

Zijn voorganger Marco Florijn (PvdA) kreeg landelijke bekendheid door Rotterdamse uitkeringsgerechtigden in bussen mee te nemen naar het West-land, op zoek naar werk in de kassen. Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) zet die aanpak niet voort. Wel wil de wethouder Werkgelegenheid en Economie de komende vier jaar 12.000 inwoners in de bijstand aan betaald werk helpen.

‘Van elke euro die Rotterdam uitgeeft, gaat 20 cent naar de bijstand’, aldus Struijvenberg. ‘We willen dat het aantal uitkeringsgerechtigden daalt.’ Donderdag presenteerde het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA het collegeprogramma 2014-2018 en de begroting 2015.

Rotterdam heeft nu 38.500 personen in de bijstand. Als dat aantal in 2018 niet met 12.000 is afgenomen, wilt u daar dus op worden afgerekend?
‘Nee, het geformuleerde doel is geen absolute daling. Over vier jaar wil ik 12.000 uitkeringsgerechtigden aan betaald werk hebben geholpen. Flex-werk telt ook mee: als iemand een half jaar werkt, scheelt dat in de uitkeringen en heeft iemand werkervaring opgedaan. Aan de uitstroom naar werk kunnen we dus wat doen. Ook gaan we strenger controleren op bijstandsfraude.

‘Anderzijds zullen er weer nieuwe mensen in de bijstand bij komen. Rotterdam is de afgelopen jaren al strenger geworden. Mijn voorganger Marco Florijn heeft een wachttermijn van vier weken ingesteld voor nieuwe gevallen. Ook heeft hij een tegenprestatie ingevoerd. Zo leveren bijstandsgerechtigden een bijdrage aan de stad en vergroten ze hun zelfredzaamheid. Nu wordt die tegenprestatie in veertien wijken gevraagd. Dat breiden we uit naar de hele stad.’

Wat is per saldo het aantal uitkeringsgerechtigden in 2018?
‘In een gemiddeld jaar komen er in Rotterdam tienduizenden mensen in de bijstand en gaan er tienduizenden uit. In een zwaar jaar groeit het totaal, in een goed jaar gaan er weer wat meer mensen uit. De eerste tekenen van economisch herstel zijn broos. Het eindresultaat in 2018 wordt dus spannend. Het vorige college wilde 10.000 mensen aan het werk krijgen, dat zijn er 7.700 geworden. Ze hebben hun doel dus niet gehaald. Wij zijn met 12.000 ambitieuzer en hebben er de helft van het budget voor beschikbaar.’

Voormalig PvdA-wethouder Florijn ging met bussen naar het Westland. En u?
‘Wij maken de stad aantrekkelijker voor werkgevers en ondernemers, voor buitenlandse bedrijven. Dat doen we door de regeldruk te verminderen, door bedrijven bij één loket te helpen met al hun vragen en vergunningen. Startende ondernemers gaan we helpen met kredieten en garantstellingen.

‘Sinds enkele weken staat de regio Groot-Rijnmond op de steunkaart van de EU. Dan mag je iets ruimer steun bieden. Als gemeente mogen we start-ups niet rond de 10, maar 30 procent meefinancieren. Het gaat om initiatieven die de banken te riskant vinden.

‘In 2015 komt er een plan van aanpak tegen de jeugdwerkloosheid. We gaan experimenteren met innovatieve instrumenten om jongeren aan het werk te helpen.’

Oppositiepartijen zijn kritisch over het armoedebeleid van dit college. Waarom schaft u de langdurigheidstoeslag af?
‘Die toeslag is een premie op inactiviteit. Wie nu vijf jaar of langer inkomsten op bijstandsniveau heeft gehad, kan een toeslag aanvragen tussen de 389 en 486 euro op jaarbasis. Dat stimuleert niet om aan het werk te gaan, integendeel, omdat je er met een betaalde baan dan soms zelfs op achteruit gaat. Een uitkering is een vangnet, geen hangmat.’

Reacties:


Door Derk jan weisbeek op 13:09 - Maandag, 29 september 2014

Beste Maarten ook gelezen ??? Laten we plannen maken en het voortouw nemen

“Basis inkomen voor iedereen” .  Dit om echte armoede te voorkomen.

Vr groet !!!


Door Derk jan weisbeek op 13:06 - Maandag, 29 september 2014

Asscher voorziet baanloze toekomst

DEN HAAG -
Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken sluit niet uit dat er in de toekomst voor veel mensen geen betaald werk meer is. Door technologische ontwikkelingen kan de meeste arbeid straks wellicht door robots of machines worden verricht. De overheid moet er dan voor zorgen dat er voor die mensen wel een inkomen is, zodat ze kunnen blijven profiteren van de welvaartsgroei.
Minister Asscher van Sociale Zaken


Asscher zal dat maandag zeggen tijdens een congres in Den Haag. Welke voorziening hem precies voor ogen staat om mensen zonder werk een inkomen te garanderen, laat de minister in het midden. Hij onderstreept wel dat er dan „nieuwe instrumenten” moeten komen. „Dat gaat niet met ons huidige stelsel.”
Mocht een baanloos leven voor veel burgers op termijn realiteit worden, dan moet ook het fiscaal stelsel op de helling, vindt Asscher. „Bijvoorbeeld: wat gebeurt er met de loonbelasting als veel minder mensen werken?“
Voor Asscher is een toekomst waarin robots het werk van mensen overnemen allerminst denkbeeldig. Hij wijst op ontwikkelingen die nu al gaande zijn, zoals zelfrijdende auto’s en volautomatische melkrobots. „Robots worden in hoog tempo toegankelijker, betrouwbaarder en goedkoper. Ze zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag.”
De overheid moet zich er volgens de vicepremier echter niet bij neerleggen dat veel werk dat nu nog door mensen wordt verricht, verloren dreigt te gaan. Via bijvoorbeeld onderwijs, opleiding, verlaging van de lasten op arbeid en een betere begeleiding van werklozen moet zijn proberen te voorkomen dat het zo ver komt.


Door Derk jan weisbeek op 16:15 - Zaterdag, 27 september 2014

Maarten, Er is geen werk voor al deze mensen , misschien moeten we naar een ander systeem
bv ” Basisinkomen voor iedereen”, dit lost een hoop problemen op , verdiep je hier eens in
Vr groet !!!


Door Mr. Miyagi op 18:43 - Vrijdag, 26 september 2014

Heel goed initiatief. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat mensen met een bijstandsuitkering, beter af zijn dan iemand die ter goeder trouw een baan accepteert en een legitiem minimumloon als salaris geniet.

Ook het hebben van kinderen is geen excuus om niet te hoeven werken. Kinderen vallen mijns inziens onder de verantwoordelijkheid van hun ouders. Wie geen geld/ capaciteiten heeft, mag best een kinderwens hebben/ vervullen. Maar de kosten mogen niet worden afgewenteld op de maatschappij.

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Zorg en sociaal

Dossier: Bijstand

Laatste nieuws