(Nog niet beantwoord)

Een baby wacht niet


Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 6 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Een baby wacht niet


Geacht College,

Door personeelstekorten en het opheffen van geboorteplekken voor zwangere vrouwen in ziekenhuizen, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor moeder en kind. Daarvoor waarschuwt de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV) . Daarnaast staat kraamzorgaanbieder Zorg in Nederland op omvallen . De zorginstelling nam eind vorig jaar nog Kraamzorg Rotterdam over. Zo maar wat berichten van de afgelopen dagen over moeders en hun (ongeboren) kinderen.

Leefbaar Rotterdam vindt dit een zeer zorgwekkende situatie. Rotterdamse moeders en onze toekomstige stadsgenoten moeten te allen tijde kunnen rekenen op tijdige ondersteuning.
Een kraamzorgorganisatie hoort deskundig personeel te hebben, zodat de uitvoering van de geboden zorg tijdig, doelmatig en deskundig is maar hoort ten alle tijden ook hun personeel hiervoor te betalen.
Daarnaast moet een bevalling in Rotterdam ook qua capaciteitsproblemen zonder extra stress verlopen.

Daarom heb ik onderstaande vragen aan het College:

1. Bent u op de hoogte van de geschetste problemen rondom bevallingen?
2. Welke gevolgen heeft het mogelijke omvallen van Zorg in Nederland, waaronder het Kraamzorg Rotterdam valt, voor de zorg voor kersverse Rotterdamse moeders en hun kinderen?
3. In hoeverre ontstaat hierdoor een tekort dat als nijpend kan worden gezien?
4. Kunt u aangeven of er momenteel sprake is van:
- voldoende gekwalificeerd personeel om de juiste en tijdige zorg bij bevallingen te leveren;
- voldoende (kraam)bedden in Rotterdamse ziekenhuizen;
- voldoende capaciteit om daaropvolgende kraamzorg te verlenen:
5. Kunt u garanderen dat deze zaken, ondanks de recente ontwikkelingen die in de inleiding zijn omschrijven, ook in de toekomst gewaarborgd blijven? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
6. Bent u er bekend mee of er in Rotterdam noodgedwongen thuis bevallingen hebben plaatsgevonden door capaciteitsproblemen in ziekenhuizen? Zo ja, hoeveel?

Met vriendelijke groet,

Caroline Aafjes-van Aalst
Leefbaar Rotterdam

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws