Home > Informatie > Nieuwsberichten
Vrijdag, 18 oktober 2013

Dubbele maand afvalstoffenheffing bij verhuizing afgeschaft!


Vanaf volgend jaar krijgen mensen die binnen Rotterdam verhuizen geen extra maand afvalstoffenheffing meer opgelegd van de gemeente. Het stadsbestuur heeft dit laten weten naar aanleiding van schriftelijke vragen van raadslid Maarten Struijvenberg.

Het kwam Struijvenberg afgelopen augustus ter ore dat mensen over de gehele maand van verhuizing zowel voor het oude als het nieuwe adres worden aangeslagen voor de afvalstoffenheffing. Delen van een maand tellen daarbij als een hele maand, waardoor iemand die binnen Rotterdam verhuist dus feitelijk een extra maand afvalstoffenheffing betaalt.

Struijvenberg vindt het onredelijk als mensen op deze manier dubbel aangeslagen worden. Helemaal aangezien Rotterdammers vergeleken met andere gemeenten al de hoofdprijs betalen voor de afvalstoffenheffing. Hij is dan ook blij met het antwoord van het stadsbestuur dat de regel met ingang van 2014 wordt afgeschaft.

De regel is overigens niet van toepassing op andere gemeentelijke heffingen. Daarnaast blijft het systeem wel gelden voor mensen die zich van buiten Rotterdam hier vestigen.

Zie ook:
- Schriftelijke vragen: Extra maand afvalstoffenheffing bij verhuizing

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws