Home > Informatie > Nieuwsberichten
Dinsdag, 06 november 2018

’Draai korting op zorg terug’


De Telegraaf, 6 november 2018. Door de Rotterdamse redactie.

Zorginstellingen in Rotterdam kunnen in de problemen komen en omvallen als de gemeente voorgenomen bezuinigingen doorvoert.
Daar is Leefbaar Rotterdam van overtuigd. Daarom dient raadslid Michel van Elck donderdag tijdens de behandeling van de begroting een motie in om de geplande bezuiniging van een krappe 43 miljoen per direct terug te draaien.

Onder meer de WMO-tarieven worden niet geïndexeerd. „Niet indexeren betekent dat het tarief dat de gemeente betaalt aan zorginstellingen voor zorg en personeel de komende vier jaar gelijk blijft. Dit is echt een bizarre bezuiniging van het stadsbestuur met grote consequenties.”

Minder geld betekent een mindere zorg, is hij stellig. „Hierdoor kunnen diverse zorginstellingen in financiële problemen komen en het betekent dat zorgmedewerkers kunnen fluiten naar een salarisverhoging.”

Terwijl de zorg in de Maasstad al een enorm tekort kent. Met de bezuiniging wordt het er niet aantrekkelijker op gemaakt, meent het raadslid. „Er is al een fors tekort aan medewerkers in de zorg. Dan is dit natuurlijk de slechtst mogelijke maatregel. Daarnaast moeten we voorkomen dat zorginstellingen in financiële problemen geraken. En dat heeft grote consequenties, zoals we gezien hebben bij de twee ziekenhuizen in dit land die failliet zijn gegaan.”

Het is niet de eerste keer dat de botte bijl in de lokale zorg gaat, ook daartegen verzet Leefbaar Rotterdam zich. „Na de bezuiniging van twaalf miljoen op de Tegemoetkoming Meerkosten Zorg voor chronisch zieken en gehandicapten en het afschaffen van de thuiszorg-vouchers waarmee ouderen voor vijf euro een uur huishoudelijke zorg konden ontvangen, is dit wederom een tenenkrommende bezuiniging.”

Laatste nieuws