Home > Informatie > Nieuwsberichten
Donderdag, 24 oktober 2013

Draai D66 goed voor Rotterdamse alleenstaanden


Leefbaar Rotterdam is met stomheid geslagen door het voorstel van D66 voor een lager tarief afvalstoffenheffing voor Rotterdamse alleenstaanden. Het voorstel is namelijk niet nieuw, maar al eerder in de gemeenteraad bepleit door Leefbaar Rotterdam. D66 stemde toen tegen dit voorstel. Leefbaar Rotterdam vindt de draai van D66 opmerkelijk omdat de partij vier jaar lang heeft ingestemd met alle verhogingen van de afvalstoffenheffing en nu ageert tegen haar eigen koers.

Leefbaar Rotterdam pleitte drie maanden geleden, samen met de SP, voor een lager tarief voor alleenstaanden. Dit voorstel werd toen door alle andere partijen verworpen, waaronder D66.

De draai van D66 om nu ineens wel korting op de afvalstoffenheffing voor Rotterdamse alleenstaanden te bepleiten, komt voor Leefbaar Rotterdam dan ook als een verrassing. Leefbaar Rotterdam-raadslid Maarten Struijvenberg: “Als je vier jaar instemt met alle verhogingen van de afvalstoffenheffing en nu plots het tegenovergestelde predikt, klinkt dat niet erg plausibel. Kennelijk ziet D66 een potentiële doelgroep voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen of is misschien toch het licht aangegaan”.

Minima kunnen kwijtschelding van de afvalstoffenheffing krijgen. D66 heeft gisteren aangegeven dat de opbrengsten die de gemeente hierdoor misloopt, niet moeten worden doorberekend aan de mensen die wel de afvalstoffenheffing moeten betalen. Nu is dat wel het geval en hierdoor wordt het belastingtarief voor deze huishoudens hoger. Ook hier is Struijvenberg verbaasd over: “Onder leiding van hun eigen wethouder Buitenruimte, die over de afvalstoffenheffing gaat, is dit de afgelopen jaren ingevoerd. Mijn voorstel om dit niet te doen werd weggestemd. Ook door D66.” Ook dit voorstel werd nog maar drie maanden geleden besproken in de gemeenteraad.

Onder het mom van beter laat dan nooit laat Struijvenberg weten in ieder geval blij te zijn dat D66 nu wel achter de eerdere voorstellen van Leefbaar Rotterdam staat. “Het zou goed zijn als we bij het vaststellen van het tarief voor 2014 samen kunnen optrekken”, aldus Struijvenberg. “Daar is de stad bij gebaat en daar gaat het uiteindelijk om.”

Zie ook:
- Motie tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing
- Motie kwijtscheldingskosten uit afvalstoffenheffing

Reacties:


Door Johan Klaassen op 13:37 - Woensdag, 27 november 2013

d’66 zal wel moeten want zonder de steun van hun lievelingetjes waren ze al gereduceerd tot een dwergpartijtje. Wat weer typisch is voor deze partij is dat ze net doen of dit hún voorstel is zodat zij met de eer kunnen strijken.


Door Sprens op 21:16 - Zaterdag, 26 oktober 2013

Ik kon mijn zin niet afmaken.
In De Alexanderpolder staat de “kotskom” op het laagste punt van Nederland.
Daar kunnen de nieuwe vriendjes van D66 in A’polder beter hun behoefte in doen, dan in de bron waar ze drieeneenhalf jaar uit gedronken hebben.


Door Sprens op 21:06 - Zaterdag, 26 oktober 2013

D 66.
Het prettige is dat je aan de naam al kan aflezen hoe lang ze helemaal niets bereikt hebben, buiten het op het pluche helpen van partijgenoten natuurlijk.
Ze zijn voor goed onderwijs, tegen armoede, voor een beter milieu, voor een betere economie, het verhogen van dee welvaart en voor het opkomen van de zon iedere ochtend.
In werkelijkheid voor het openen van de grenzen, het inleveren van onze nationale identiteit aan Europa, toleratie tegen intoleranten en het beledigen en belasteren van mensen die wel wat aan de problemen die ons land kent, willen doen.
In Alexanderpolder zit ook zo’n democraat, die met drie mensen die samen nog geen 50 stemmen hebben gehad in zee gaat, stiekeme afspraakjes maakt en iemand wegstuurt, die zich niet kan verdedigen, omdat hij bij het rouwbezoek van zijn moeder moet zijn.
Ondertussen natuurlijk wel met dat ziekelijke vingertje naar anderen wijzen. 
In Alexanderpolder


Door Derk jan weisbeek op 12:02 - Vrijdag, 25 oktober 2013

Ook hier heeft Leefbaar de kar getrokken , maar wel een terechte conclusie Maarten.

Dossier: Maarten Struyvenberg

19 januari 2017 De tegenprestatie werkt

Dossier: Lokale lasten

Laatste nieuws