(Nog niet beantwoord)

Depotgebouw


Aan het College van Burgemeester en Wethouders Stadhuis Rotterdam
Coolsingel 40
3011 AD Rotterdam

Rotterdam, 25 februari 2020

Schriftelijke vragen ter schriftelijke beantwoording
Betreft: Depotgebouw

Geacht college,

Het nieuwe depotgebouw van Museum Boijmans van Beuningen zal eigendom zijn van de Stichting Collectiegebouw. De bestuurders van deze stichting zijn afkomstig van de Gemeente Rotterdam en van financier Stichting De Verre Bergen. Museum Boijmans van Beuningen huurt het depotgebouw van de stichting.

Het depotgebouw opent volgens planning in 2021 en zal tot de heropening van het Museumgebouw in 2026 het uithangbord van Museum Boijmans van Beuningen zijn.

Mede gezien de sluiting van het Museumgebouw heeft Leefbaar Rotterdam de volgende vragen:

1. Staat de opening van het depotgebouw nog steeds voor 2021 gepland? Zo ja, wanneer?
2. Hoe verloopt de bouw van het depot? Is sprake van kostenoverschrijdingen? Zo ja, voor wiens rekening komen deze kosten?
3. Kunt u bevestigen dat de samenwerking tussen de drie betrokken partijen voorspoedig verloopt? Zo nee, dan ontvangen wij graag een toelichting waarom niet.

Wij ontvangen graag uw antwoord voor de raadsvergadering van 12 maart 2020. Met vriendelijke groet,

Geert Koster

Meest recente schriftelijke vragen

27 februari 2020
Toenemende overlast van Felyx-scooters (n.n.b)
26 februari 2020
Legitimering krakers wooncorporaties (n.n.b)
25 februari 2020
Depotgebouw (n.n.b)
6 februari 2020
Een baby wacht niet (n.n.b)
6 februari 2020
Overlast bestelbusjes Maltaplein (n.n.b)
6 februari 2020
Oversteekplaats Kosboulevard (n.n.b)
6 februari 2020
Ontsluiting Wollefopenweg (n.n.b)

Laatste nieuws